HUF | EUR | USD
es változat 4.4

Digi-Key használati feltételek és rendelési feltételek

LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

2018. augusztus 30.

A Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics) és leányvállalatai, valamint korlátozás nélkül beleértve a Digi-Key International Sales Corporation vállalat és (együttesen „Digi-Key”) működtetik a weboldalt (vagyis a https://www.digikey.hu címen elérhető webhelyet), illetve a további weboldalakból álló portfoliót, beleértve korlátozás nélkül a Digi-Key Tech-Xchange weboldalt, az eewiki.net weboldalt, és azon webboltokat, amelyek egyéb vállalkozások nevét viselhetik, és amelyek azon egyéb vállalkozások weboldalaiba lehetnek beágyazva (együttesen „Weboldalak”). A webhely online hozzáférést biztosít a Digi-Key által forgalmazott termékek adataihoz, korlátozás nélkül beleértve a Chip Outpost termékeket („Termék(ek)”), és amely termékvásárlási tranzakciókat bonyolít le harmadik felek alkalmazásai és a Digi-Key saját tulajdonát képező webszolgáltatások révén („Webszolgáltatások”), valamint harmadik felekkel együttműködve és azok Digi-Key webboltjai révén (együttesen „Szolgáltatások”).

A Webhely elérésével, megtekintésével, böngészésével és használatával vagy az erre vonatkozó, és a Webhely bármely részét vagy bármilyen Szoftvert, programot vagy Szolgáltatást érintő kísérlettel Ön (együttesen és külön-külön „Ön”, „Öné” vagy „Felhasználó”) saját nevében és bármely, Ön által képviselt vagy látszólag képviselt fél nevében, elfogadja az alábbiakban megfogalmazott feltételeket és kikötéseket („Használati feltételek”). A Digi-Key által a Webhely használatára és elérésére vonatkozóan gyűjtött és megosztott adatok nyilvánosságra hozásáról a Digi-Key Adatbiztonsági értesítés tájékozódhat. A Webhelyen, e-mail-üzenetben, telefonon, faxon vagy egyéb módon történő termékrendeléssel Ön saját nevében vagy az Ön által képviselt vagy látszólag képviselt fél nevében tudomásul veszi és elfogadja a Használati feltételeket és a Rendelési feltételeket.

I. A Webhely Használati feltételei

1. Hozzáférés a Webhelyhez. A Webhely használatához vagy a rendelések feladásához nincs szükség regisztrációra. A weboldal egyes részei, korlátozás nélkül beleértve a webszolgáltatás-alkalmazások részt a felhasználónévvel/jelszóval védett felület révén kibővített webes szolgáltatásokat biztosítanak.

Az Ön felhasználónevére és jelszavára „Azonosító adat”-ként hivatkozunk. Az Ön azonosító adatainak pontosnak, naprakésznek és teljesnek kell lenniük; Ön nem adhat meg pontatlan adatokat a Digi-Key oldalán, és nem adhatja ki magát más természetes vagy jogi személynek. Azonosító adatainak bizalmas kezeléséért kizárólag Ön felel. Ön elfogadja, hogy csak Ön vagy az Ön által felhatalmazott személyek használhatják a Webhelyet az Ön Azonosító adataival, és Ön kizárólagos felelősséget vállal minden tevékenységért, amelyet az Ön neve alatt hajtanak végre a Webhelyen. Javasoljuk, hogy minden munkamenet végeztével jelentkezzen ki a Webhelyről és zárja be a böngészőablakot, ezzel is megakadályozva az illetéktelen személyeket az Ön Azonosító adatainak használatában. A Digi-Key vállalatnak joga van megfigyelni az Ön Azonosító adatainak felhasználását, és saját hatáskörében előírhatja, hogy Ön azokat megváltoztassa. Ha elvesztette vagy ellopták az Azonosító adatait, vagy azt gyanítja, hogy illetéktelen személyek próbálták azt használni, akkor azt azonnal jelezze a Digi-Key felé ainternet.registration@digikey.com címen. Emlékeztetjük, hogy nem létezik 100%-osan biztonságos weboldal. Ezért, bár a Digi-Key mindent megtesz a személyes adatainak védelmében, a személyazonosításra alkalmas adatok küldése és tárolása a Webhelyen csak a Felhasználó saját felelősségére történhet.

2. Szellemi tulajdon. A Szolgáltatások, a Webhely, minden információ, Webszolgáltatás, Szoftver, adat, a Digi-Key termék-adatbázisa, nyomtatott és elektronikus dokumentumai, a tartalom, amit Ön lát, hall vagy más módon megtapasztal a Webhelyen, illetve ezek bármely kombinációja (a „Tartalom”) az Egyesült Államok és egyéb országok szerzői jogai, védjegyei és egyéb kapcsolódó jogai által védettek, és azok a Digi-Key vagy partnerei, leányvállalatai, licencadói, beszállítói, tartalomszolgáltató partnerei és egyéb harmadik felek tulajdonát képezik.

Ezen Használati feltételek keretén belül, a Szoftver és a Webszolgáltatások kivételével, a Digi-Key Önnek személyre szóló, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható licencet biztosít a Webhely, a Szolgáltatások és a Tartalmak használatához, valamint Tartalmak részleges letöltéséhez, nyomtatásához és tárolásához. Ezen licenc keretében a Tartalmak vagy egyéb anyagok letöltésével Ön semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget sem szerez. A Digi-Key fenntartja magának az összes szellemi tulajdonjogot az Ön által a Webhelyről elért vagy letöltött minden Tartalomra vonatkozóan az itt megfogalmazott korlátozott licenc szerint.

A weboldalról letölthető szoftver, kivéve a végfelhasználók által kommunikációs szolgáltatás révén esetlegesen rendelkezésre bocsátott szoftvereket („Szoftver”), valamint a webszolgáltatások a Digi-Key és/vagy beszállítói vagy harmadik felek szellemi tulajdonát képezik, és azokat további védjegyek, ipari védjegyek üzleti titkok vagy egyéb szellemi jogok védhetik. A Szoftver és a Webszolgáltatások Ön általi használatát megfelelő végfelhasználói licencszerződések szabályozhatják, amelyeket a szoftverhez vagy a Webszolgáltatásokhoz mellékelnek („Licencszerződés”). Ön csak akkor telepíthet és használhat Licencszerződés által szabályozott Szoftvert vagy Webszolgáltatást, ha azt megelőzően elfogadja a Licencszerződés feltételeit. A licencmegállapodás nélküli szoftverek vagy webszolgáltatások esetében a Digi-Key – a jogi kereteken belül – Önnek, a felhasználónak, visszavonható, személyre szóló, nem átruházható licencet biztosít a szoftver és a webszolgáltatások használatához a weboldal megtekintése és használata érdekében kizárólag a Használati feltételekkel összhangban. Bármely Szoftverhez vagy Webszolgáltatáshoz kapcsolódó harmadik fél általi közlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.

A Digi-Key nem biztosít semmilyen kifejezett vagy sugallt egyéb jogot, korlátozás nélkül beleértve a szabadalmi licenceket. A szoftver engedély nélküli másolása vagy terjesztése a törvény értelmében kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A szabálysértőkkel szemben a törvény által megengedett maximális mértékben járunk el. A licenceket az alábbi korlátozásokkal nyújtjuk: (1) a Tartalmak másolatait Ön kizárólag személyes vagy belső vállalati célokra használja; (2) Ön nem másolhatja és nem teheti közzé a Tartalmakat semmilyen hálózati számítógépen, illetve azokat nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem adhatja ki és nem sugározhatja semmilyen módon; (3) semmilyen módon nem módosíthatja és nem szerkesztheti a Webhelyet vagy a Tartalmakat, valamint nem törölhet és nem módosíthat semmilyen jogvédelmi megjegyzést vagy védjegyet. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SZOFTVER VAGY WEBSZOLGÁLTATÁSOK ÚJBÓLI ELŐÁLLÍTÁSA VAGY ÚJRAFORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL MÁS KISZOLGÁLÓKRA VAGY EGYÉB HELYRE TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA KIFEJEZETTEN TILOS. Ön tudomásul veszi, hogy a szoftverre, webszolgáltatásokra és a hozzá tartozó dokumentációra és/vagy műszaki tájékoztatásra az Egyesült Államok megfelelő exportot szabályozó törvényei és szabályozásai érvényesek. Ön elfogadja, hogy a szoftvert sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja vagy reexportálja olyan országba, amely az Egyesült Államok exportkorlátozása alá esik.

A védjegytulajdonosok írásos engedélye nélkül nem használhat fel semmilyen jelzést vagy emblémát a Webhelyről, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok külön engedélyezik.

A Digi-Key bármikor saját belátása szerint letilthatja vagy korlátozhatja a Webhely használatát, továbbá, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatásokat is.

Ön nem használhat robotot, weboldalmásolót (scraper), pásztázót (spider) vagy egyéb automatizált eszközt a Webhely Tartalmához való hozzáférés vagy annak kigyűjtése érdekében, és nem tükrözheti, társcímkézheti (co-branding), illetve nem helyezheti keretbe a kezdőlapot, sem a Webhely bármely más részét semmilyen egyéb weboldalon. Ezen Használati feltételek szempontjából a társcímkézés (co-branding) kifejezés a név, logó, védjegy vagy egyéb olyan jellemző megjelenítésére utal, amely azt a benyomást keltheti, hogy a másik félnek joga van a Webhely vagy annak Tartalmának megjelenítésére, közzétételére és terjesztésére. A versenytársak és harmadik felek a Digi-Key írásos engedélye nélkül nem létesíthetnek „mély hivatkozásokat” a Webhelyre, vagyis nem hozhatnak létre olyan hivatkozásokat a Webhelyre, amelyek megkerülik a kezdőlapot vagy a Webhely bármely részét. Ennek a tiltásnak nem célja a résztvevők nem üzleti tevékenységeink korlátozása.

3. Garanciákat kizáró nyilatkozat. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT A WEBHELYRE, A SZOLGÁLTATÁSRA VAGY TARTALOMRA VONATKOZÓAN, TOVÁBBÁ A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENFÉLE GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, SUGALLT, KÖTELEZŐ VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ SUGALLT GARANCIÁT, VAGY A TERMÉKEK, A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK NEM JOGSÉRTŐ MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁT. A SZOFTVER ÉS A WEBSZOLGÁLTATÁSOK GARANCIÁJA – HA VAN ILYEN – CSAK AZ ESETLEGES VONATKOZÓ LICENCSZERZŐDÉSEIK FELTÉTELEI SZERINT ÉRVÉNYESEK, ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSAK EZEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK GARANCIÁKAT KIZÁRÓ NYILATKOZATA KERETEIN BELÜL ÉRVÉNYESEK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A WEBHELY VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓINAK ZAVARTALANSÁGÁT, GYORSASÁGÁT, BIZTONSÁGÁT, HIBAMENTESSÉGÉT, SEM AZT, HOGY A WEBHELY VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A TARTALMAK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A TARTALMAK ESETLEGES HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁT. A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK BIZTOSÍTÁSA „JELEN FORMÁJUKBAN” ÉS „AZ ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” TÖRTÉNIK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK AZ ÖN ADATAIHOZ VAGY TOVÁBBÍTOTT ÜZENETEIHEZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÜLDÖTT VAGY FOGADOTT, ILLETVE NEM ELKÜLDÖTT VAGY NEM FOGADOTT ANYAGOKÉRT VAGY ADATOKÉRT, SEM BÁRMILYEN, A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT TRANZAKCIÓKÉRT. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN, HARMADIK FÉL ÁLTAL A WEBHELYEN KERESZTÜL KÜLDÖTT ÉS/VAGY A WEBHELYRE FELTÖLTÖTT TARTALOMÉRT. SZEMÉLYES, ORVOSI, JOGI VAGY PÉNZÜGYI DÖNTÉSEIT NE ALAPOZZA A WEBHELYEN KAPOTT TANÁCSOKRA, MEGFELELŐ SZAKEMBERTŐL KÉRJEN SAJÁT EGYEDI HELYZETÉHEZ ILLŐ TANÁCSOT. EGYES TÖRVÉNYKEZÉSEK NEM ENGEDIK BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ IMPLIKÁLT GARANCIÁKAT. EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. 

A Termékekre, beleértve a Chip Outpost Termékekre vonatkozó garanciával kapcsolatos információk megtalálhatók a Rendelési feltételekben.

4. További felelősségkizáró nyilatkozatok. A 3. szakaszban megfogalmazott felelősségkizáró nyilatkozatok korlátozása nélkül:

a. Alkalmazásmérnöki támogatás. A Digi-Key pusztán kényelmi szolgáltatásként kínál alkalmazásmérnöki támogatást ügyfeleinek. A Digi-Key alkalmazásmérnök munkatársa örömmel áll szolgálatára, ha a Termékekkel kapcsolatban információra lenne szüksége. A Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét, továbbá a Digi-Key vállalatot nem terheli semmilyen felelősség vagy kötelezettség a munkatárs által nyújtott információkkal vagy ajánlásokkal kapcsolatban, sem azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen mértékben alapozott ezekre az információkra vagy ajánlásokra. Ön kizárólagos felelősséget vállal a Digi-Key alkalmazásmérnök munkatársától kapott információk vagy ajánlások pontosságának felméréséért, és ezekre az információkra vagy ajánlásokra való alapozás kizárólagosan csak saját felelősségre történhet. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Digi-Key az Önnel egyeztetett vagy hasonló témákban más ügyfelével is egyeztethet, és ezen Digi-Key ügyfél számára Önnek nyújtottal megegyező vagy ahhoz hasonló információt vagy ajánlást szolgáltat. A fentiek érvényének korlátozása nélkül, bármilyen ajánlott helyettesítő vagy keresztreferenciaként szolgáló alkatrész egyszerűen csak ajánlás, és a Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét.

b. Hibák és pontatlanságok javítása. A Tartalom elírásokat vagy más jellegű hibákat, pontatlanságokat tartalmazhat, ezért lehetséges, hogy azok nem teljes körűek vagy nem aktuálisak. A Digi-Key ezért fenntartja magának a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányokat bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül kijavítása, a Tartalmat módosítása vagy frissítése. A Digi-Key azonban nem garantálja, hogy egy adott hiba, pontatlanság vagy hiányosság javításra fog kerülni, és ezen javításokat nem is köteles végrehajtani.

c. Hivatkozások harmadik felek webhelyeire és promóció. A harmadik felek webhelyeire vagy az általuk feltöltött információkra mutató hivatkozások nem jelentenek azokkal való egyetértést, szponzorálást vagy ajánlást a Digi-Key részéről a harmadik fél, a harmadik fél webhelye vagy az ott található információk tekintetében, kivéve ha az külön jelölve van a Webhelyen. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Digi-Key nem felelős bármely ilyen webhely elérhetőségéért, és a Digi-Key nem feltétlenül ért egyet azokkal, nem szavatolja azokat, és nem felelős azok tartalmáért. Ön kizárólagos felelősséget vállal saját döntéseiért az egyes weboldalakkal folytatott interakciója és kommunikációja során.

A Webhelyről a hivatkozásokkal vagy más módon, például promóciókban történő részvétellel harmadik felekkel (pl. hirdetőkkel) folytatott bármiféle ügymenet, pl. az áruk és szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és kifizetése, vagy az ügymenettel vagy promócióval kapcsolatos bármilyen egyéb feltétel, garancia vagy kijelentés kizárólagosan Ön és a harmadik fél vagy hirdető között történik. A Digi-Key nem felelős és nem kötelezhető semmire az ilyen ügymenetek vagy promóciók részeivel vagy egészével kapcsolatban.

d. A használat földrajzi korlátozásai. A legtöbb internetes weboldalhoz hasonlóan ez a Webhely is elérhető a világ bármely részéről. Azonban nem mindegyik Digi-Key Termék vagy Szolgáltatás érhető el mindenki számára, illetve bármely földrajzi területről. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy a Termékek vagy Szolgáltatások elérhetőségét és mennyiségét személyek, földrajzi vagy joghatósági területek szerint korlátozza. Ön elfogadja a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit és a helyi szabályozásokat a műszaki adatok továbbításával, az elfogadható tartalmakkal és online viselkedési szabályokkal kapcsolatosan.

e. Színmegjelenítés. A Digi-Key a lehetőségekhez képest a Termékek színének minél pontosabb megjelenítésére törekszik a Webhelyén. A megjelenő színek azonban számos tényezőtől függnek, például a képernyő vagy nyomtató beállításaitól, ezért a Digi-Key nem tudja garantálni, hogy a megjelenő szín megegyezik a termék tényleges színével.

5. A felelősség korlátozása. A DIGI-KEY VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM KÖTELEZHETŐ SEM AZ ÜGYFÉL, SEM HARMADIK FÉL ÁLTAL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETLEGES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉST ILLETŐEN BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT HASZNOT, ELVESZTETT MEGTAKARÍTÁST VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉGET) A KÖVETKEZŐKBŐL EREDŐEN: (I) A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLAT SIKERTELENSÉGE; (II) BÁRMELY, A WEBHELYEN KERESZTÜL VAGY ANNAK SEGÍTSÉGÉVEL VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓ VAGY KOMMUNIKÁCIÓ; (III) BÁRMELY A WEBHELY, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY A TARTALMAK ESETLEGES HIBÁI, KIHAGYÁSAI VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGAI MIATTI KERESET; (IV) AZ ÜZENETEK VAGY ADATOK JOGOSULATLAN MÓDOSÍTÁSA VAGY HOZZÁFÉRÉSE; (V) BÁRMELY HARMADIK FÉL WEBHELYEN TETT VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSE VAGY ELJÁRÁSA; (VI) BÁRMELY EGYÉB, A WEBHELLYEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL, VAGY A TARTALOMMAL KAPCSOLATOS ÜGY, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A DIGI-KEY VÁLLALATOT VAGY SZÁLLÍTÓIT AZ ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKRÓL TÁJÉKOZTATTÁK. A FENTIEK FÜGGVÉNYÉBEN A DIGI-KEY VAGY SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGE A WEBHELLYEL, TERMÉKEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL VAGY A TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A 100 USD-T VAGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS ÖSSZEGET (A KETTŐ KÖZÜL A NAGYOBBAT), FÜGGETLENÜL AZ ILYEN FELELŐSSÉGRE ELFOGADOTT JOGI ÉRVELÉSTŐL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉS, KÁRTÉRÍTÉS, SZAVATOSSÁG VAGY EGYÉB.

HA ELÉGEDETLEN A WEBOLDALLAL, A SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS/VAGY A TARTALMAKKAL VAGY A HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AKKOR AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS LEHETŐSÉGE AZ, HOGY TARTÓZKODIK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁTÓL.

A Digi-Key céggel vagy beszállítóival szemben a Webhellyel, a Szolgáltatásokkal vagy Tartalommal kapcsolatban indított bármilyen eljárást az igénybe vételétől számított egy (1) éven belül kell megindítani.

Az Egyesült Államok bizonyos államai, köztük New Jersey (fogyasztók vonatkozásában) nem teszik lehetővé bizonyos káresetek, például az esetleges vagy következményes kárigények kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás lehet, hogy Önre nem vonatkozik, de mindazonáltal vonatkozik a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.

A Termékekre, beleértve a Chip Outpost Termékekre vonatkozó garanciával kapcsolatos felelősségvállalási korlátozások megtalálhatók a Rendelési feltételekben.

6. Kártalanítás. Ön megértette és tudomásul vette, hogy személyesen Ön felelős a Webhelyen található, annak Tartalmában lévő, vagy a Digi-Key alkalmazásmérnöke által nyújtott információ vagy ajánlás igénybe vételéért, továbbá a Webhelyen tanúsított viselkedéséért. Ön tudomásul veszi, hogy kártalanítja, megvédi és nem tartja felelősnek a Digi-Key vállalatot, annak közös vállalatait, üzleti partnereit, licencbérlőit, alkalmazottait, ügynökeit, vezetőit, igazgatóit, tulajdonosait és bármely szolgáltatással, szoftverrel és webalkalmazással kapcsolatos információkat nyújtó harmadik felet, nem támaszt velük szemben kárigényt, nem követel kártalanítást vagy költségtérítést saját kára vagy költségei miatt (beleértve, többek között a közvetlen, esetleges, különleges, következményes, büntető vagy példaszerű károkat), valamint az indokolt ügyvédi díjak tekintetében, amennyiben azok a termék, a weboldal, a szolgáltatás vagy tartalom használatából, helytelen használatából vagy használatra való alkalmatlanságából, vagy a Digi-Key alkalmazásmérnöki munkatársa által nyújtott információkból, ajánlásokból, vagy ezen Használati feltételek Ön általi bármely megsértéséből erednek.

7. Egyéb tiltott felhasználói tevékenységek. Ön nem kockáztathatja a Webhely biztonságát, nem módosíthatja a rendszer erőforrásait és/vagy felhasználói fiókokat. Szigorúan tilos az olyan eszközök használata vagy terjesztése, amelyek célja a biztonság gyengítése (pl. jelszavak kitalálása manuálisan vagy program segítségével, kódfeltörő programok, vagy hálózati réseket kereső programok). A Digi-Key megfigyelheti az Ön Webhelyen kifejtett tevékenységét, korlátozás nélkül beleértve a Szolgáltatásokat is annak érdekében, hogy biztosítsa ezen Használati feltételek betartását. Amennyiben Ön részt vesz, vagy feltételezhetően részt vesz ezen Használati feltételek megsértésében, a Digi-Key fenntartja a jogot, hogy saját céljainak megfelelően kivizsgálja az Ön tevékenységét, közzétegye az Ön jogsértéseinek részleteit mások számára a Digi-Key saját hatáskörében, nem kizárólagosan beleértve az állami hatóságokat, magánnyomozókat, vagy a Webhely egyéb Felhasználóit annak érdekében, hogy segítse őket a biztonságot csorbító esetek megoldásában.

Ön elfogadja, hogy nem használja a Webhelyet törvénytelen módon, vagy oly módon, amely ütközik harmadik felek jogaival vagy sérti szellemi tulajdonát. Ön vállalja, hogy tevékenysége nem terheli meg, vagy a Digi-Key saját hatáskörében hozott döntése szerint nem terheli meg indokolatlanul és aránytalanul a Webhely infrastruktúráját és megfelelő működését, és nem avatkozik bele a Webhely működésébe, nem kerül meg semmilyen robotkizáró fejléckódot vagy egyéb intézkedést, amelyet adott esetben a Digi-Key a Webhelyhez való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására foganatosít.

A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön a hatóságokkal vagy bírósági végzéssel, amely a Digi-Key vállalatot arra kéri vagy kötelezi, hogy fedje fel a kilétét olyan személynek, aki megszegi a Webhely biztonságára vonatkozó szabályozást, vagy ezen Használati feltételek valamely előírását.

8. Kommunikációs szolgáltatások használata. A Webhelyen olyan hirdetőtáblák, csevegési mezők, hírcsoportok, fórumok, közösségek, személyes weboldalak, naptárak és/vagy további üzenetküldő vagy kommunikációs szolgáltatások is megtalálhatók, amelyek használatával Önnek lehetősége nyílik a nyilvánossággal vagy nagyobb csoportokkal való kapcsolattartásra (ezeket nevezzük együttesen „Kommunikációs szolgáltatásoknak”). Ön elfogadja, hogy a Kommunikációs szolgáltatásokat kizárólag olyan bejegyzések és anyagok közzétételére, küldésére és fogadására használja, amelyek megfelelnek az adott Kommunikációs szolgáltatás felhasználási feltételeinek. Ön elfogadja például többek között, hogy a Kommunikációs szolgáltatások használatakor:

 • Nem fogja rágalmazással, mocskolódással, zaklatással, üldözéssel, fenyegetéssel vagy bármi egyéb módon megsérteni mások jogait (pl. a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogát), nem kizárólagosan beleértve az olyan tevékenységeket, amelyek diszkriminációt, gyűlöletet szítanak vagy erőszakot váltanak ki, egy adott személy vagy csoport ellen azok faji, etnikai, nemi identitása, szexuális orientációja, fizikai képességei, kora, vallása vagy nemzetisége alapján, vagy amely az emberiség elleni bűntettek áldozatait sérti ezen bűntettek megtörténtének tagadásával.
 • Nem fog közzétenni, bejegyezni, feltölteni, megosztani vagy terjeszteni semmiféle helytelen, profán, rágalmazó, jogsértő, obszcén, illetlen vagy törvényellenes témakört, anyagot vagy információt.
 • Nem fog feltölteni vagy másképpen közzétenni fájlokat, amelyek olyan képeket, fotókat, szoftvert vagy egyéb anyagot tartalmaznak, amely sérti mások szellemi tulajdonát, védjegyét, üzleti titkát, személyes adataihoz fűződő jogát, közzétételhez való jogát, titoktartási kötelezettségét, vagy bármely fél bármely egyedi jogát.
 • Nem fog vírusos vagy sérült fájlokat, sem hasonló kártékony programokat vagy szoftvereket feltölteni, amelyek károsíthatják egy másik személy számítógépének működését.
 • Nem használja fel a Webhelyen elérhető anyagokat vagy információkat, például a képeket vagy fényképeket olyan módon, amely sértené bármely fél bármiféle szellemi tulajdonjogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát, titoktartási kötelezettségét vagy egyéb egyedi jogát.
 • Nem fogja hirdetni vagy felajánlani semmilyen termék vagy szolgáltatás megvételét vagy eladását valamely üzleti célra, kivéve, ha az alkalmazott Kommunikációs szolgáltatás erre kifejezett lehetőséget nyújt.
 • Nem fog elindítani vagy továbbítani semmiféle kérdőívet, pályázatot, piramisjátékot vagy lánclevelet.
 • Nem fog letölteni semmi olyan fájlt, amelyet a Kommunikációs szolgáltatás egy másik Felhasználója vélhetően vagy nyíltan jogszerűtlenül tett közzé.
 • Nem fog meghamisítani vagy törölni semmiféle szerzői, jogi vagy tulajdonjogi bejegyzést vagy címkét a feltöltött szoftverekben, forrásokban vagy kapcsolódó anyagokban.
 • Nem fog korlátozni vagy akadályozni más Felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában és élvezetében.
 • Nem fogja megszegni a magatartási kódexet, sem egyéb felhasználási irányelveket, amelyek érvényesek lehetnek egy adott Kommunikációs szolgáltatás használata esetén.
 • Nem fog más Felhasználóktól a beleegyezésük nélkül e-mail-címeket vagy egyéb adatokat beszedni vagy gyűjteni.
 • Nem fog megszegni semmilyen vonatkozó jogszabályt vagy rendeletet.
 • Nem fog hamis személyazonosságokat létrehozni mások megtévesztése céljából.

A Digi-Key nem köteles figyelemmel követni a Kommunikációs szolgáltatásokat. A Digi-Key azonban fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokon közzétett anyagok megtekintésére és kizárólagosan saját döntés alapján egyes anyagok eltávolítására. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, külön értesítés nélkül felfüggessze a hozzáférést a Webhelyhez, a Szolgáltatásokhoz vagy a Tartalomhoz, illetve bármely vagy akár az összes Kommunikációs szolgáltatáshoz. A Digi-Key fenntartja a jogot bármiféle szükséges információ kiadására a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, jogi eljárások vagy az állam kérései alapján, illetve fenntartja a jogot azok szerkesztésére, a közzététel elutasítására, illetve bármilyen információ vagy anyag részleges vagy teljes eltávolítására a Digi-Key kizárólagos döntése alapján. Legyen mindig körültekintő, mikor személyes azonosítására alkalmas információkat tesz közzé bármelyik Kommunikációs szolgáltatással. A Digi-Key nem felügyeli és nem hagyja jóvá a Kommunikációs szolgáltatásokkal közzétett tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, így nem vállal semmilyen felelősséget a Kommunikációs szolgáltatásokkal, vagy az azokban való részvétel következményeivel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a Kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagok a felsorolt korlátozások alá esnek a használat, a reprodukálás és/vagy a terjesztés szempontjából, így ezen anyagok letöltésekor Ön köteles ezen korlátozásokat betartani.

9. Felhasználók által biztosított információk. A Digi-Key nem formál tulajdonjogot a Digi-Key számára elérhetővé tett anyagokra (sem a visszajelzésekre vagy javaslatokra) vonatkozóan, vagy a Webhelyen vagy a kapcsolódó szolgáltatásokon tett bejegyzésekre, feltöltésekre, bevitelekre, beküldésekre (együttesen „Beadványok”) vonatkozóan. Azonban a beadványok közzétételével, feltöltésével, bevitelével Ön megadja vagy átruházza a Digi-Key vállalatnak, illetve kapcsolódó vállalatainak és licencbérlőinek (korlátozás nélkül beleértve a Digi-Key Tech-Xchange vagy az eewiki.net weboldalak szállítóit) a beadvány felhasználásának jogát jogdíjmentesen, visszavonhatatlanul, örökérvényűen, az egész világra kiterjedően, a használatra, másolásra, terjesztésre, továbbításra, közzétételre, nyilvános előadásra, sokszorosításra, lefordításra, újraformázására, vagy más módon történő szerkesztésére, megjelenítésére, vagy az anyagok alapján származtatott munkák létrehozására vonatkozóan, minden és bármilyen jelenleg meglévő vagy később létrejövő médiában és módon, részben vagy egészben, Önre kiterjedő korlátozások vagy felelősségek nélkül, úgy hogy megjeleníthetjük az Ön nevét, képét, álnevét, vagy a feltöltött fájllal kapcsolatos bármely egyéb azonosítóját.

A jelen Használati feltételek alapján a Beadványok felhasználásáért nem fizetünk ellentételezést. A Digi-Key nem köteles a Beadványok közzétételére vagy felhasználására, valamint a Digi-Key kizárólagos döntése alapján bármikor eltávolíthat bármilyen Beadványt. A Beadvány közzétételével, feltöltésével, bevitelével, megadásával vagy benyújtásával Ön garantálja és igazolja, hogy a Beadványhoz kapcsolódó, e bekezdésben részletezett jogokat Ön birtokolja vagy azok felett Ön rendelkezik, nem kizárólagosan beleértve a szükséges jogokat a Beadvány megadásához, feltöltéséhez, beviteléhez vagy beküldéséhez ezen Használati feltételekkel összhangban, és garantálja, hogy a Beadvány nem sérti semmilyen természetes vagy jogi személy jogait vagy törvényi előírásait, nem kizárólagosan beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

10. Szerzői jogsérelemből eredő kárigények bejelentésére vonatkozó utasítások és eljárás. Az Egyesült Államok Törvénykönyve (United States Code) 17. kötet 512(c)(2) szakaszának megfelelően a szerzői jogok állítólagos megsértéséről szóló értesítéseket a Szolgáltató kijelölt képviselőjének kell megküldeni. AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT ELJÁRÁSTÓL ELTÉRŐ FORMÁTUMÚ MEGKERESÉSEKRE NEM ÁLL MÓDUNKBAN VÁLASZOLNI.

MEGJEGYZÉS: A KÖVETKEZŐ INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG AZT A CÉLT SZOLGÁLJA, HOGY AZ ALÁBB HIVATKOZOTT SZOLGÁLTATÓKAT ÉRTESÍTSE ARRÓL, HOGY AZ ÖN JOGVÉDETT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN JOGSÉRTÉS TÖRTÉNHETETT. MINDEN MÁS MEGKERESÉS, PÉLDÁUL ALKALMAZÁSMÉRNÖKI SEGÍTSÉG IRÁNTI IGÉNY, VAGY E-MAILBEN VALÓ VISSZAÉLÉSSEL ÉS KALÓZKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS VÁLASZ NÉLKÜL MARAD EZZEL AZ ELJÁRÁSSAL.

Az írásos bejelentéseket a következő Kijelölt képviselőnek kell benyújtani:

Szolgáltató(k): Digi-Key Corporation

Az írásos jogsértési Bejelentések fogadására kijelölt megbízott neve: Kevin Brown

A Kijelölt képviselő teljes címe, ahova a bejelentések küldhetők: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

A Kijelölt képviselő telefonszáma: 1-800-344-4539 vagy 218-681-6674

A Kijelölt képviselő faxszáma: 218-681-3380

A Kijelölt képviselő e-mail-címe: copyrightclaims@digikey.com

A hatályba lépéshez a Bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

 1. Fizikai vagy digitális aláírást az állítólagosan megsértett kizárólagos tulajdonjog birtokosa által cselekvéssel meghatalmazott személytől (vagyis a „Panasztevő féltől”);
 2. A Bejelentés szerint megsértett, szerzői jog által védett mű megnevezése, illetve amennyiben egyetlen értesítés több, egyazon weboldalon található jogvédett műre vonatkozik, akkor e művek adott weboldalon található reprezentatív listája;
 3. A jogsértőnek vagy jogsértő tevékenységhez kapcsolódónak tartott, eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné tenni kívánt anyag azonosítása, valamint észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a szolgáltató megtalálja az anyagot;
 4. Észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a szolgáltató felvehesse a kapcsolatot a Panasztevő féllel: például cím, telefonszám és – ha van ilyen – e-mail-cím, amelyen a Panasztevő fél elérhető;
 5. Nyilatkozat arról, hogy a Panasztevő fél jóhiszeműen tételezi fel, hogy a kifogásolt módon használt anyagot nem engedélyezte a szerző jog tulajdonosa, megbízottja vagy a törvény;
 6. A hamis tanúzás büntethetőségének tudatában az értesítésben szereplő információk pontosságát igazoló nyilatkozat, amely igazolja, hogy az állítólagosan sérült kizárólagos jog tulajdonosa meghatalmazta a Panasztevő felet az eljárásra.

A fenti, 1–6 pontokban leírt információkat tartalmazó írásos Bejelentés beérkezését követően:

 1. A Szolgáltatónak el kell távolítania vagy le kell tiltania az állítólagosan jogsértő anyagokhoz való hozzáférést;
 2. A Szolgáltatónak az írásos bejelentést továbbítania kell az állítólagos jogsértés elkövetőjének („Előfizető”);
 3. A Szolgáltatónak meg kell tennie az elvárható lépéseket annak érdekében, hogy megfelelő módon értesítse az Előfizetőt az adott tartalom eltávolításáról vagy az anyag elérhetőségének felfüggesztéséről.

Ellenbejelentés:

A hatályba lépéshez az Ellenbejelentést írásos formában kell elküldeni a Szolgáltató kijelölt képviselőjének, amely lényegileg a következőket kell, hogy tartalmazza:

 1. Az Előfizető tényleges vagy digitális aláírása;
 2. Az eltávolított vagy elérhetetlenné tett anyag azonosítása, és az a hely, ahol eltávolítása vagy elérhetetlenné tétele előtt az anyag megjelent;
 3. Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy az Előfizető jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag eltávolítása vagy letiltása tévedésből vagy az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt történt;
 4. Az Előfizető neve, címe, telefonszáma, és egy nyilatkozat arról, hogy az Előfizető elismeri a címhez tartozó elsőfokú szövetségi bíróság (Federal District Court) illetékességét, illetve ha az Előfizető az Egyesült Államokon kívüli lakos, akkor a Szolgáltató székhelyéhez tartozó elsőfokú szövetségi bíróságét, valamint arról, hogy az Előfizető elfogadja az értesítés benyújtójától vagy e személy megbízottjától származó eljárási szolgáltatást.

A fenti, 1–4 pontokban jelzett elemeket tartalmazó írásos Ellenbejelentés beérkezését követően:

 1. A Szolgáltatónak el kell küldenie az Ellenbejelentés egy példányát a Panasztevő félnek;
 2. A Szolgáltatónak értesítenie kell arról a Panasztevő felet, hogy az eltávolított anyagot mással helyettesíti, vagy visszavonja az elérés felfüggesztését tíz (10) munkanapon belül;
 3. A Szolgáltatónak az Ellenbejelentés átvételétől számított tíz (10) – tizennégy (14) munkanapon belül helyettesítenie kell az eltávolított anyagot, vagy vissza kell vonnia az anyag elérésének felfüggesztését, amennyiben a Szolgáltató Kijelölt képviselője nem kapott a Panasztevő féltől értesítést arról, hogy keresetet nyújtottak be azért, hogy bírósági ítélet tiltsa meg az Előfizető jogsértő tevékenységét a Szolgáltató hálózatán vagy rendszerében található tartalommal kapcsolatban.

11. Titoktartás. A Digi-Key bizalmas információit nem teheti közzé mindaddig, amíg azok bizalmas jellegüket megőrzik. Ezen szerződés szempontjából a „Digi-Key bizalmas információi” mindazon nem nyilvános információkat jelentik, amelyeket a Digi-Key a webszolgáltatás, a Webhely vagy szoftver révén megoszt, és amelyek bizalmasnak minősülnek, és amelyek az információ természeténél vagy a körülményeknél fogva ésszerűen bizalmasnak tekintendők. Ön nem használhatja fel, és nem engedheti meg, hogy felhasználják a Digi-Key bizalmas információit, kivéve az alábbiak szerint megengedett módon. A Digi-Key bizalmas információi tartalmazhatnak korlátozás nélkül nem publikus információkat, amelyek a Digi-Key vagy üzleti partnereinek forgalmai adataira, árrésére, árrésadataira, technológiájára, ügyfeleire, üzleti terveire, promóciós és marketingtevékenységére, pénzügyeire, és egyéb üzleti ügyeire vonatkoznak (beleértve többek között a Digi-Key ún. bétatesztjeit vagy egy bétateszt-terméket, amelyeket Ön a bétatesztelésben való részvételért kaphat), valamint harmadik fél információit, amelyeket a Digi-Key bizalmasnak ítél. Ezen szakasz egyéb bekezdéseitől függetlenül Ön nem tartozik a Digi-Key felé titoktartási kötelezettséggel ezen bekezdés alapján, a nyilvánosan elérhető vagy elérhetővé váló információval kapcsolatban ezen Használati feltételek megszegése nélkül, ha dokumentációval igazolható, hogy az adott információt Ön már ismerte, mikor azt Önnel a Digi-Key vagy harmadik fél közölte, aki ugyanezen információt nem törvénytelen módon szerezte be, vagy hogy ha igazolható, hogy azt Ön mástól függetlenül fejlesztette ki.

12. Vonatkozó jogszabályok, Jogviták feloldása. A jelen Használati feltételekre Minnesota állam törvényei érvényesek függetlenül bármilyen eltérő törvényi rendelkezéstől. Így az 1980. évi Egyesült Nemzetek Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről és az Egyesült Nemzetek Egyezménye a nemzetközi adásvétellel kapcsolatos elévülési időről, valamint az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény, valamint azok felülvizsgálatai nem érvényesek a jelen Használati feltételek esetében. A jelen Használati feltételek vagy a Webhely, a Szolgáltatások vagy a Tartalmak használatával kapcsolatban felmerülő problémák vagy igények („Jogvita”) esetén annak döntőbírósági rendezése az Amerikai Döntőbírósági Társaság (American Arbitration Association, AAA) szabályozása alapján történik, és ezennel Ön lemond minden olyan jogáról, amelyek más bírósági eljárások keretében megilletnék. Egyetlen döntőbíró elnököl minden ilyen jellegű döntőbírósági eljárásban, és ennek a döntőbírónak kizárólagos jogában áll a Jogviták jogbíróság elé vihetőségének eldöntése. Minden döntőbírósági eljárást a Minnesota állambeli Minneapolisban kell lefolytatni. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben ezen Használati feltételek alapján folyó döntőbírósági eljáráshoz nem csatlakozhat más döntőbírósági eljárás, amelynek részvevője ugyancsak ezen Használati feltételek által érintett, legyen az csoportot érintő vagy egyéb módon folytatott eljárás. A döntőbíró által hozott határozat bármely állami vagy szövetségi bíróságon bejegyezhető Minnesota állam határain belül vagy kívül. A fentiek csorbítása nélkül, a Digi-Key egyéb jogi lehetőségein kívül vagy azok helyett, a Digi-Key bírói végzést vagy egyéb megoldást kérhet a megfelelő joghatóság bármely állami, szövetségi, vagy országos bíróságán (i) a Digi-Key vállalatot vagy harmadik felet ért tényleges vagy vélt szellemi tulajdont érintő jogsérelme; vagy (ii) a Használati feltételek 11. szakasza titoktartási rendelkezéseinek bármely megsértése esetén. Ön ezennel visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy Minnesota államának állami és szövetségi bírósága rendelkezik kizárólagos joghatósággal az esetleges jogi vagy egyéb eljárások esetén. Ön továbbá elfogadja, hogy a Digi-Key szellemi tulajdonjogai speciálisak, egyediek, különlegesek, ezáltal különös értékűek, amelyek jogosulatlan használata, közzététele, vagy elvesztése felbecsülhetetlen, és pénzügyi kártérítéssel nem feltétlenül kompenzálható.

13. Általános rendelkezések. További feltételek jeleníthetők meg a Webhelyen a Szolgáltatások részeként vagy további Tartalmak kíséretében, és ezen további feltételek lesznek érvényesek ezen konkrét Szolgáltatások és Tartalmak használata során, kivéve, ha azok ellentétesek ezen Használati feltételekkel; az esetben ezen Használati feltételek lesznek irányadók. Ezen Használati feltételek magukban foglalnak a résztvevő felek között létrejövő minden megállapodást a jelen tárggyal kapcsolatban. Bármiféle szerződésszegés vagy nemteljesítés esetén a Digi-Key általi felmentést úgy kell tekinteni, mint bármely megelőző vagy későbbi szerződésszegés vagy nemteljesítés miatti felmentést. Amennyiben egy Jogvita során eljáró bíróság vagy joghatóság érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találná jelen Használati feltételek bármely részét, az nincs hatással a Használati feltételek többi részére, amelyek mindegyike teljes mértékben érvényben marad. Ezen bíróságnak vagy döntőbírónak joga lesz, ha lehetséges, módosítani bármely érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést annak érdekében, hogy az a legpontosabban tükrözze a felek szándékát, olyan formában, amely érvényes és érvényesíthető. Az alábbi jogok, kötelezettségek és megállapodások nem rendelhetők hozzá és nem ruházhatók át Ön által más felekhez semmilyen jogi művelettel, egyesüléssel sem egyéb módon a Digi-Key külön írásos beleegyezése nélkül. Ezen Használati feltételek és az általuk rendezett témakör, nem kizárólagosan beleértve a Webhelyet, a Szolgáltatásokat, a Tartalmat, nem hoznak létre semmilyen közös vállalkozást, partneri vagy ügynöki viszonyt Ön és a Digi-Key vagy beszállítói között. A felsorolt kötelezettségek, jogok, feltételek, kikötések kötelező érvényűek és elsődleges céljuk a szerződő felek, illetve megfelelő jogutódjaik és jogosultjaik közös érdekeinek biztosítása.

14. Változások a Használati feltételekben. A Digi-Key fenntartja a jogot a jelen Használati feltételek értesítés nélküli módosítására. Ezen módosítások magukban foglalhatják többek között azon esetleges költségeket, amelyek a Webhelyhez vagy bármely részéhez való hozzáféréssel és használatával kapcsolatosak, nem kizárólagosan beleértve a TechXchange vagy az eewiki.net webhelyet. Ön felelős ezen Használati feltételek áttekintéséért, mielőtt a Webhely bármely részét, vagy szoftvert, programot vagy Szolgáltatást megtekintene, ahhoz hozzáférne, azt böngészne, használna, vagy azzal kapcsolatba lépne, vagy a kapcsolatba lépésre kísérletet tenne. A Webhely, a Szolgáltatásai és Tartalmának használatának folytatásával Ön elfogadja ezen Használati feltételek módosítását és azok mindenkor érvényes formáját. Abban az esetben, ha változnak vagy frissülnek ezen Használati feltételek, akkor a „Legutóbbi módosítás dátuma” részben szereplő dátum frissülni fog. A regisztrációs folyamat részeként – hogy a Webhely szolgáltatásainak regisztrált Felhasználójává válhasson – az alapértelmezett beállítás szerint a rendszer a megadott e-mail-címre küldi az értesítő üzeneteket jelen Használati feltételek és/vagy a Digi-Key további irányelveinek változásaival kapcsolatban. Ha nem kíván ilyen leveleket fogadni, akkor tiltsa le ezt az alapértelmezett beállítást. Ezen Használati feltételekben foglaltaktól függetlenül a Digi-Key külön értesítés nélkül saját hatáskörében módosíthatja azokat, és ezen módosítások érvényesek lesznek Önre és a Digi-Key vállalatra egyaránt.

Irányadó változat
Minden esetben a Feltételek és kikötések angol változata az irányadó, amennyiben bármiféle eltérés lenne az angol eredeti és a fordított nyelvi változat között.

© 2021, Digi-Key Corporation. Minden jog fenntartva.

KÉRDÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK.Ha bármilyen kérdése lenne a Használati feltételekkel kapcsolatban, vagy ha további információkra tart igényt, írjon a következő e-mail-címre: customer.service@digikey.com.

II. Rendelési feltételek

A Digi-Key részére leadott minden rendelés, beleértve a Chip Outpost Termékekre leadott rendeléseket is, valamint a bármely olyan webáruházban leadott rendelést is, amely egyéb márkanevek alatt üzemelhet és amelyek azon weboldalakba beágyazottan üzemelnek, ezen Rendelési feltételek hatálya alá esik. Vásárló által szándékosan végrehajtott módosításokat tartalmazó dokumentumokat határozottan elutasítjuk. Ezen feltételekben foglaltaktól eltérő űrlapokon tett megrendeléseket esetlegesen elfogadunk, de csak a jelen Rendelési feltételek kizárólagos érvényességével, és azzal, hogy az abban lévő feltételek az irányadóak.

1. Rendelés érvényesítése és elfogadása. A rendeléskor, annak feldolgozása előtt ellenőrizhetjük a fizetési módot, a szállítási címet és/vagy – ha van – az adómentességi számot. Ön tudomásul veszi, hogy rendelése egy ezen Rendelési feltételek szerinti és a rendelésében felsorolt Termékekre vonatkozó vételi ajánlat. A Digi-Key saját hatáskörében dönthet, hogy teljesítheti az Ön megrendelését a pénzátutalás fogadásával és a termék szállításával, vagy dönthet bármilyen okból kifolyólag úgy, hogy saját hatáskörben megtagadja a megrendelés vagy annak egy részének teljesítését. Amennyiben megtagadjuk a megrendelés fogadását, megkíséreljük Önt a megrendeléskor közölt e-mail címén vagy egyéb elérhetőségén elérni. A megrendeléskor megadott szállítási időpontok csupán becslések, és nem tekinthetők pontos vagy garantált kézbesítési időpontoknak.

2. Mennyiségi korlátozások. A Digi-Key bármely megrendelés esetében bármilyen okból korlátozhatja az eladásra kínált áruk mennyiségét vagy törölheti a megrendelést, és bármely különleges ajánlata során bármikor módosíthatja az áruk rendelkezésre állását vagy rendelkezésre állásának időtartamát. A Digi-Key bármely megrendelés teljesítését egészében vagy részlegesen megtagadhatja.

3. Elektronikus kommunikáció. Amikor Ön megrendelést ad le a Webhelyen, meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet, amelyen közölhetjük Önnel megrendelése állapotát, adatokat adhatunk meg utánrendelés alatt álló tételek szállítására vonatkozóan, és a megrendeléséhez kapcsolódó egyéb értesítést, közleményt vagy üzenetet közölhetünk Önnel. Ön elfogadja, hogy a Digi-Key nem felelős az Ön által elszenvedett esetleges olyan károkért, amelyek annak következményei, hogy Ön nem érvényes e-mail-címet adott meg, vagy annak fenntartásáról nem gondoskodott, vagy amely az Ön e-mail-rendszerének, spamszűrőjének vagy egyéb eszközének meghibásodásából származott.

4. Pénzemmel kapcsolatos információkEz a Webhely kizárólag magyarországi, euróban (EUR), forintban (HUF) vagy USA dollárban (USD) történő vásárlásokra lett tervezve. Magyarországon kívüli megrendeléshez használja a Digi-Key amerikai Webhelyét (https://www.digikey.com) vagy a megfelelő ország- vagy régióspecifikus webhely. Telefonon történő rendelésnél jelezze a Digi-Key értékesítőnek a használni kívánt pénznemet.

5. Árra és termékre vonatkozó információkA Chip Outpost Termékekként jelölt termékek kivételével a Digi-Key minden Terméket közvetlenül eredeti gyártójától vásárol. A Digi-Key a Chip Outpost Termékeket közvetlenül az eredeti gyártótól, vagy a gyártó által meghatalmazott viszonteladótól vásárolja.

A Digi-Key kellő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy naprakész és pontos adatokat nyújtson a Termékekkel és az árakkal kapcsolatban, de ezen adatok naprakészségét vagy pontosságát nem garantálja. Továbbá, a Digi-Key a gyártó által meghatalmazott eredeti gyártóra vagy viszonteladóra bízza, hogy biztosítsa olyan termékek és/vagy vegyi anyagok használatára vonatkozó figyelmeztetéseket, amelyek a termékekben előfordulhatnak, beleértve többek között a biztonságos szintek meghaladására vonatkozó, a Kalifornia „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” (Kalifornia ivóvízbiztonsági törvénye, közismertebb nevén „Proposition 65” (65-ös ajánlás)) szerinti figyelmeztetéseket. A Termékekkel kapcsolatos adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Digi-Key fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelése elfogadása előtt bármikor módosíthassa az árakat. Amennyiben a Digi-Key olyan lényeges hibát talál a termékleírásban, vagy a Termék rendelkezésére állására vonatkozóan, vagy a Termék árában, amely az Ön Digi-Key vállalatnál folyamatban lévő megrendelését befolyásolja, értesítjük Önt a helyes adatokról, Ön pedig választhat, hogy elfogadja a javított változatot vagy törli megrendelését. Amennyiben Ön a hitelkártyája megterhelése után törli megrendelését, a Digi-Key visszautalja a hitelkártyájára a terhelés összegét.  A Webhelyen az árak euróban (EUR), forintban (HUF) vagy USA dollárban (USD) vannak feltüntetve. Digi-Key nem felelős a Digi-Key ajánlatában lévő árazási, nyomdai vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot az ilyen hibákból eredő megrendelések törlésére. 

6. Fizetés. A Digi-Key a következő fizetési módokat kínálja az euróban és forintban rendelő ügyfeleinek: MasterCard, VISA, American Express, PayPal és előreutalás, valamint utólagos fizetés jóváhagyott intézmények és vállalkozások esetében. A fizetést abban a pénznemben kell teljesíteni, amelyikben a megrendelés történt. A dollárban rendelő ügyfelek számára a következő fizetési módokat kínáljuk: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, előreutalás, USA dollárban kiállított bankcsekk, valamint utólagos fizetés jóváhagyott intézmények és vállalkozások esetében. Magáncsekket vagy bank által ellenjegyzett magáncsekket nem áll módunkban elfogadni. A pénzutalvánnyal (money order) történő fizetés jelentős késedelmet okozhat. Az akkreditívvel történő fizetést előzetesen jóvá kell hagynia a Digi-Key könyvelési osztályának. 

Számlaigénylés.Ha hitelkérelemre van szükség hitelre történő vásárláshoz, adjon be számlaigénylést. Türelmét kérjük, míg kérelmét elbíráljuk. Ha el kívánja kerülni, hogy első megrendelése késedelmet szenvedjen, kérjük, válasszon egy másik fizetési módot. 

7. Szállítási díjakIde kattintva megtudhatja, hogy jogosult-e az ingyenes szállításra. Ha a vásárlása alapján nem jogosult az ingyenes szállításra, a szállítási díjak a számlán feltüntetésre kerülnek és azt előre ki kell egyenlíteni. Az esetleges szállítási díjak a Digi-Key Termékelosztó központjából értendők (Thief River Falls, MN, Amerikai Egyesült Államok). A választható szállítási módok az adott célországtól függően változhatnak. Az átlagosnál nagyobb tömegű vagy méretű csomagok szállítása további díjakat vonhat maga után. Továbbá, ha a Webhelyen nincs másként meghatározva, az Ön felelőssége bármilyen más felmerülő közvetítői díj, amelyet a szállítmány megérkezésekor kell megfizetnie.

 • UPS általi szállítások: A Digi-Key üzleti szállítmányai esetén, amennyiben rendelkezik a megrendelő érvényes forgalmiadó-számával, a szállítmányokat Köln városban, Németországban vámkezeli (DDP); továbbá a Tanács 2006/112/EK irányelvének 138 (1) cikkelye szerinti, a Közösségen belüli értékesítésre vonatkozó szabályok alapján továbbítja azokat rendeltetési helyükre (CPT). Minden egyéb, euróban (EUR) és forintban (HUF) bonyolított, érvényes forgalmiadó-szám nélküli, illetve nem üzleti vásárlóknak küldött szállítmány (az INCOTERMS 2010-ben meghatározottak alapján) CPT klauzula szerint lesz kiszállítva a megrendelőnek.
 • Más futárszolgálat által történő szállításoknál: CPT (az INCOTERMS 2010 szerint)
 • Futárszolgálat számlájára történő számlázásnál: FCA (az INCOTERMS 2010 szerint)

8. Kezelési díjak. Nincs minimum rendelés, sem kezelési díj.

9. AdókA megadott árak nem tartalmaznak az USA-ban kirótt országos (szövetségi), állami vagy helyi adókat, illetve bármely egyéb kormányszerv által kivetett adókat, nem kizárólagosan beleértve a forgalmi, használati, fogyasztási, forgalmi vagy hasonló adókat. A Digi-Key UPS-en keresztül bonyolított üzleti szállítmányai esetén, amennyiben rendelkezik a megrendelő érvényes forgalmiadó-számával, a szállítmányt a CPC4200 szabályai alapján vámkezeli, és a forgalmi adó megfizetéséért minden üzleti vásárló maga felelős a saját országában. A nem üzleti vásárlóknak vagy azon vállalkozásoknak, melyek forgalmiadó-száma nem szerepel a Digi-Key nyilvántartásában, és az UPS-től eltérő futárszolgálat igénybe vételekor a forgalmi adót a szállítmány megérkezésekor kell megfizetni.

10. Késedelmes fizetés. Ön köteles megtéríteni a Digi-Key számára a késedelmes fizetésből adódó minden költséget, beleértve a bírósági költségeket, behajtási költségeket és ügyvédi díjakat.

11. Készlethiány. Ha megrendeléskor a megrendelt Termék nincs raktáron, Ön kérhet későbbi szállítási dátumot, amikor a Termék már rendelkezésre áll. Ha a Webhelyen nincs másként meghatározva, ilyenkor minden szállításért külön szállítási díjat kell fizetni. Az utánrendeléseket az Ön kérésének megfelelően dolgozzuk fel. Ezen 11. szakasz rendelkezései nem vonatkoznak azon Termékekre, amelyeket Chip Outpost Termékek kategóriába soroltunk (a Chip Outpost Termékekkel kapcsolatban lásd a lenti 15. és 17. szakaszokat).

12. Exportrendelkezések betartása.Az Egyesült Államokon és külső területein kívül a Digi-Key más országokból is elfogad megrendeléseket. Bizonyos Termékek nem szállíthatók ki az Egyesült Államok területéről. Minden nemzetközi megrendelés vagy szállítási cím esetében vonatkoznak az Egyesült Államok exporttörvényei, korlátozásai, szabályai és rendeletei. Ön köteles betartani az Egyesült Államok vagy az illetékes külföldi törvénykezés vagy hatóság minden vonatkozó exporttörvényét, korlátozását, rendelkezését vagy rendeletét. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem ad el, exportál, ruház át, hatalmaz fel, használ fel vagy selejtez ki Terméket oly módon, amely az Egyesült Államok vagy illetékes külföldi törvénykezés vagy hatóság vonatkozó exporttörvényeivel, korlátozásaival, szabályzataival ellentétes. A Termékek exportáláshoz, újraexportáláshoz vagy importáláshoz szükséges bármilyen engedély, vagy egyéb hivatalos meghatalmazás beszerzése az Ön felelőssége. Az Egyesült Államok törvényeitől eltérni tilos.

13. Sérült szállítmány. Ha Ön a szállítás során megsérült árut kap, fontos, hogy változatlan formában megtartsa a szállítódobozt, csomagolóanyagot és a különböző alkatrészeket. Kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Digi-Key ügyfélszolgálati munkatársával, és jelentse be igényét.

14. Visszatérítési szabályzat. A legtöbb esetben a Digi-Key elfogadja a visszaküldött árut, ha az megfelel ezen 14. fejezetben leírtaknak, és az Ön kérésének megfelelően vagy kicseréli azt, vagy visszatéríti annak árát.

A visszaküldött termék feldolgozása érdekében:

 • Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálat munkatársával, aki kiad Önnek egy számot, amely a visszaküldött áru(k) feldolgozására szolgál (ún. RMA szám).
 • A nem a gyártó garanciájához kapcsolódó esetekben az árut a vásárlás dátumától számított 30 napon belül kell visszaküldeni az eredeti számla számával együtt. Mellékelni kell a visszaküldés okának rövid leírását. Az árut eredeti csomagolásában, újból eladható minőségben kell visszaküldeni.
 • Beérkezéskor minden ESD-érzékeny eszközt megvizsgálunk a Digi-Key ESD munkautasításainak és a legújabb ANSI/ESD S20.20 szabványnak megfelelően. Azon ESD termék, amelyet nem a szabványnak megfelelően kezeltek, nem jogosult visszatérítésre.
 • A visszaküldött áru szállítási díját előre ki kell fizetni. Sajnos utánvétellel fizetendő visszaküldött árut nem áll módunkban átvenni.
 • A kizárólag hibás vásárlás miatt visszaküldött Termékek esetében visszavételi díjat számíthatunk fel.
 • Amennyiben a Digi-Key egy adott Terméket a gyártótól kizárólag az Ön számára vásárol meg, a Termék lehet nem felmondható/nem visszatéríthető is.
 • A Digi-Key vállalattól vásárolt Mil-Spec Termék nem cserélhető és nem küldhető vissza.
 • A vásárláskor vagy ajánlattételnél „nem katalógustételek” vagy „nem felmondható/nem visszatéríthető” címkével megjelölt tételek nem küldhetők vissza, beleértve a Chip Outpost Termékként jelölt cikkeket is, kivéve, ha azok a Chip Outpost korlátozott garanciája alá esnek (lásd a lenti 17. fejezetet).
 • A gyártói garancia keretében visszaküldött áruk esetében az adott gyártó vonatkozó garanciájának szabályai és a visszaküldésre vonatkozó szabályai érvényesek (pl. bizonyos Termékeket közvetlenül a gyártó címére kell visszaküldeni). A részletekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati munkatársunkkal.

Azzal, hogy Ön bármilyen terméket visszaküld a Digi-Key vállalatnak, tanúsítja, hogy az adott terméket a Digi-Key vállalattól vásárolta, az nem hamisított vagy más tekintetben nem megfelelő, és nem ellentétes a Digi-Key hamisításokról szóló szabályzatával. Ön azt is elfogadja, hogy a Digi-Key vállalatnak jogában áll megvizsgálni a visszaküldött terméket, hogy megállapítsa, az hamisított-e, megfelelő-e, vagy hogy bármilyen szempontból ellentétes-e ezen Rendelési feltételekkel. Amennyiben a Digi-Key kizárólag saját hatáskörében megállapítja, hogy valamely visszaküldött áru hamisítvány, vagy nincs összhangban, vagy ellentétes ezen Rendelési feltételekkel, a Digi-Key vállalatnak jogában áll (i) értesíteni bármely illetékes kormányzati szervet vagy hatóságot vagy illetékes harmadik felet; (ii) elkülöníteni a terméket további tesztelés vagy egyéb elemzés céljából; és/vagy (iii) más egyéb lépést tenni, amely szükséges lehet vagy amelyet a vonatkozó jogszabályokok lehetővé tesznek.

15. Chip Outpost. A Chip Outpost Termékek leltárfölöslegek. A Chip Outpost Termékek közé tartozhatnak többek között azon elektronikus alkatrészek, amelyeket közvetlenül a Gyártó bocsát rendelkezésre, vagy amelyet beszállító által jóváhagyott csatornán keresztül küldött vissza valamely meghatalmazott nagykereskedő. A Digi-Key meggyőződése, hogy a Chip Outpost Termékek minősége kiváló; mindazonáltal ezen termékek bizonyos esetekben nem tökéletesek, pl. dátumkódjuk lehet, hogy lejárt, lehet, hogy már nem gyártják őket, vagy gyártójuk azokat már másik modellel váltotta fel. A Chip Outpost Termékek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és azok utánrendelése nem lehetséges. A GYÁRTÓI GARANCIA NEM VONATKOZIK A CHIP OUTPOST TERMÉKEIRE. A CHIP OUTPOST TERMÉKEK ELADÁSA VÉGLEGES. Ön Chip Outpost Termékként besorolt termék vásárlása esetén elfogadja, hogy a terméket a Digi-Key „nem felmondható/nem visszatéríthető” alapon szerezte be; ezért ha Ön Chip Outpost Termékként megjelölt terméket vásárol, az a Chip Outpost korlátozott garanciájában leírt eseteket kivéve nem visszatéríthető (lásd 17. fejezet).

16. Nem használható kritikus vagy QPL-alkatrészként. A Digi-Key által értékesített Termékek nem alkalmazhatók bizonyos felhasználási célokra, mint (de nem kizárólagosan) az életmentés, életfenntartás, orvosi, emberi implantátum, nukleáris, repülési vagy bármi olyan alkalmazásra, ahol egyetlen alkatrész hibája is olyan helyzetet idézhet elő, amely anyagi károkhoz, személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet, feltéve, hogy a gyártó egy felhatalmazott munkatársa alá nem írt egy megállapodást az ilyen esetekre. Továbbá tudomásul veszi, hogy a Digi-Key nincs a Minősített Gyártók Listáján (Qualified Manufacturers List, QML), és nem értékesít katonai felhasználásra szánt, a Minősített Termékek Listáján (Qualified Product List, QPL) szereplő alkatrészeket. Bármilyen QPL-alkatrészre vagy katonai specifikációkra történő hivatkozás kizárólag referenciaként szolgál, és ilyen termékek Digi-Key általi értékesítése kizárólag nem katonai felhasználásra történik. Ön egyetért azzal, hogy ilyen terméket csak olyan kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra vásárol, amely nem igényel QPL-alkatrészt. ÖN BELEEGYEZIK, HOGY KÁRTALANÍTJA ÉS MEGVÉDI A DIGI-KEY VÁLLALATOT ÉS A TERMÉKEK GYÁRTÓJÁT MINDEN KÁR, ANYAGI KÁR VAGY KÖLTSÉG ESETÉN, AMELYEKET KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A TERMÉK NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ OLYAN ÜGYVÉDI DÍJAK VAGY JOGI KÖLTSÉGEK KÖVETKEZMÉNYEI, AMELYEK A TERMÉK NEM ENGEDÉLYEZETT ALKALMAZÁSOKBAN VALÓ FELHASZNÁLÁSA MIATTI PERHEZ VAGY KILÁTÁSBA HELYEZETT PERHEZ KAPCSOLÓDNAK.

17. Termékgarancia.

a. Általános érvényű korlátozott termékgarancia. A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE „ADOTT ÁLLAPOTNAK”, „ADOTT HELYNEK” ÉS „ADOTT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSNAK” MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK. A Digi-Key vállalja, hogy a termékek Digi-Key általi eladásakor, amennyire lehetséges, átruházza a gyártótól kapott garanciákat. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI GARANCIÁKAT A DIGI-KEY KÉRÉSRE A VÁSÁRLÁST MEGELŐZŐEN IS RENDELKEZÉSRE TUDJA BOCSÁTANI. A GYÁRTÓI GARANCIÁK NEM VONATKOZNAK CHIP OUTPOST TERMÉKEKRE. A CHIP OUTPOST OLDALON VÁSÁROLT TERMÉKEKRE KÜLÖN CHIP OUTPOST KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRVÉNYES, AMELY A 17. SZAKASZBAN TALÁLHATÓ. EGYES KÜLÖN MEGHIRDETETT TERMÉKEK ESETÉN NINCS SEMMILYEN GYÁRTÓI GARANCIA. AZ ILYEN TERMÉKEK CSAK KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ESETÜKBEN UTÁNRENDELÉSRE VAGY VISSZAKÜLDÉSRE NINCS LEHETŐSÉG.

b. A Chip Outpost korlátozott garanciája. Ezen korlátozott garancia csak azon Termékek esetében érvényes, amelyeket a Digi-Key a weboldalon vagy máshol Chip Outpost termékként határoz meg („Chip Outpost Termékek”). Ha Ön Chip Outpost Terméket vásárol, a Digi-Key kizárólag az eredeti vásároló számára garantálja, hogy a Chip Outpost Termék mentes lesz anyag- vagy gyártási hibától az eredeti számla dátumától számított 3 (három) évig (ez a „Chip Outpost korlátozott garanciaidőszaka”). A korlátozott garancia nem vonatkozik azon termékre, amelyet (i) nem rendeltetésszerűen (nem kizárólagosan beleértve pl. a statikus lemerítést) vagy hanyagul használtak, baleset ért, vagy módosítottak (ii) valamilyen okból kifolyólag nem lehet bevizsgálni, (iii) nem megfelelő telepítési környezetben telepítettek, (iv) nem a rendeltetésének megfelelő célra használtak, vagy (v) tűz, árvíz, szél, villám vagy hasonló ok miatt sérült.

 1. A Korlátozott garancia érvényesítése. Ezen korlátozott garancia bármely megszegése esetén az Ön kártalanítása keretében a Digi-Key késedelem nélkül, a Digi-Key döntése szerint, (i) kicserél bármely Chip Outpost Terméket, amely nem felel meg ezen korlátozott garanciának vagy (ii) visszatéríti Önnek a hibás Chip Outpost Termék vételárát; feltéve azonban, hogy Ön a Chip Outpost Terméket a Chip Outpost korlátozott garanciaidőszaka alatt, vagy az azt követő tíz (10) napon belül a hiba/hibák leírásával együtt visszaküldi a Digi-Key Visszatérítési szabályzatában foglaltaknak megfelelően (lásd a fenti 14. fejezetet).
 2. Harmadik fél általi tesztelés. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy független harmadik fél megvizsgálja és tesztelje a vélhetően hibás Chip Outpost Terméket, hogy megállapítsa, az ténylegesen hibás-e. Ezen független harmadik fél általi vizsgálat eredménye végleges, és kötelező erejű Önre és a Digi-Key vállalatra nézve is.

c. Az egyéb Garanciákkal kapcsolatos felelősség kizárása. AZ EZEN 17. SZAKASZBAN LEÍRTAK KIVÉTELÉVEL (i) A DIGI-KEY NEM NYÚJT TÖRVÉNYI VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁKAT VAGY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT SEMMILYEN CHIP OUTPOST TERMÉKRE, TOVÁBBÁ (ii) A DIGI-KEY KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFÉLE OLYAN GARANCIÁT – LEGYEN AZ TÖRVÉNYI, VÉLELMEZETT, KÖTELEZŐ VAGY EGYÉB –, AMELY TÖBBEK KÖZÖTT AZ HASZNOSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, VAGY A CHIP OUTPOST TERMÉKEK MÁS JOGÁT NEM SÉRTŐ VOLTÁRA VONATKOZIK. Lehetséges, hogy bizonyos termékeket harmadik felek szabadalmai, védjegyei, valamint szerzői, tervezési vagy egyéb jogai védenek. A Digi-Key semmilyen esetben sem vonható felelősségre a fenti jogok megsértése miatt. Ha egy rendelés szoftveres vagy egyéb szellemi tulajdont is magában foglal, akkor a Digi-Key által biztosított szoftverre vagy szellemi tulajdonra ugyanúgy érvényesek a kapcsolódó szoftverre vagy harmadik fél szellemi tulajdonára a licencszerződésben leírt jogok és/vagy a felhasználói licencek. Az itt megfogalmazottak nem jogosítanak fel arra, hogy az alapján Ön bármilyen módon jogot formáljon vagy licencet szerezzen bármely szoftverre vagy szellemi tulajdonra, kivéve, ha azt az adott licencszerződés kifejezetten megengedi. Ezzel együtt semmilyen módon nem korlátozza a következőket: 

 1. Alkalmazásmérnöki támogatás. A Digi-Key pusztán kényelmi szolgáltatásként kínál alkalmazásmérnöki támogatást ügyfeleinek. A Digi-Key alkalmazásmérnöki munkatársa örömmel áll szolgálatára, ha valamely termékkel kapcsolatban információra lenne szüksége. A Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét, továbbá a Digi-Key vállalatot nem terheli semmilyen felelősség vagy kötelezettség a munkatárs által nyújtott információkkal vagy ajánlásokkal kapcsolatban, sem azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen mértékben alapozott ezekre az információkra vagy ajánlásokra. Ön kizárólagos felelősséget vállal a Digi-Key alkalmazásmérnök munkatársától kapott információk vagy ajánlások pontosságának felméréséért, és ezekre az információkra vagy ajánlásokra való alapozás kizárólagosan csak saját felelősségre történhet. A fentiek érvényének korlátozása nélkül, bármilyen ajánlott helyettesítő vagy keresztreferenciaként szolgáló alkatrész egyszerűen csak ajánlás, és a Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét.
 2. Egyéb garanciák kizárása. A Digi-Key semmilyen alkalmazottja vagy ügynöke nem jogosult az ezen 17. fejezetben leírtakon kívül bármilyen garanciát nyújtani, kivéve, ha azt a Digi-Key megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztségviselője írásban teszi.

d. A felelősség korlátozása. A DIGI-KEY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES, SZÁRMAZÉKOS, BÜNTETŐ VAGY A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉST ILLETŐEN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, ELMARADT MEGTAKARÍTÁST, VAGY AZ ELSZALASZTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGET), AMELY BÁRMELY CHIP OUTPOST TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZIK, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, MÉG AKKOR IS, HA A DIGI-KEY VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN KÁRTÉRÍTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEKKEL EGYÜTT A DIGI-KEY CHIP OUTPOST TERMÉKKEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A CHIP OUTPOST TERMÉK VÉTELÁRÁT, FÜGGETLENÜL AZ ADOTT FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS JOGI OKFEJTÉSTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGBŐL, VALAMILYEN JOGELLENES TEVÉKENYSÉGBŐL, GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSBÓL VAGY EGYÉB CSELEKEDETBŐL SZÁRMAZIK-E. ÖN ELISMERI, HOGY A CHIP OUTPOST TERMÉKEKÉRT FIZETENDŐ ÖSSZEGEK RÉSZBEN EZEN KORLÁTOZÁSOKON ALAPULNAK, TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYBEN MARADNAK AZ ESETLEGES KORLÁTOZOTT KÁRTÉRÍTÉS LÉNYEGI CÉLJÁNAK MEGHIÚSULÁSA ESETÉN IS.

Az Egyesült Államok bizonyos államai nem teszik lehetővé a véletlen vagy következményes kárigények kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás lehet, hogy Önre nem vonatkozik, de mindazonáltal a törvény által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó.

18. Vis maior. A Digi-Key nem kötelezhető semmire a szállítási késedelmekkel vagy a kötelezettségeinek nem teljesítésével kapcsolatban, amennyiben annak okai a vállalat felügyeletén kívül esnek, mint (de nem kizárólagosan) a termék elosztásából, anyaghiányból, a munkaerővel való jogvitákból, szállítási késedelemből, előre nem látható körülményekből, vis maiorból, más felek cselekedeteiből vagy mulasztásaiból, civil vagy katonai szervezetek cselekedeteiből vagy mulasztásaiból, állami elsőbbségekből, tüzekből, sztrájkokból, áradásokból, súlyos időjárási körülményekből, számítógépes zavarokból, terrorizmusból, járványokból, karanténból, zavargásokból vagy háborúból következően. A Digi-Key számára biztosított szállítási vagy teljesítési idő az ilyen késedelmektől függően növekedhet, illetve a Digi-Key fenntartja a jogot, hogy adott esetben visszamondhassa teljesen vagy részlegesen a megrendelést, külön értesítési felelősség nélkül.

19. Vonatkozó jogszabályok; Jogviták feloldása; korlátozott jogi lépések. A jelen Rendelési feltételekre Minnesota állam törvényei érvényesek, függetlenül bármilyen esetleges eltérő törvényi rendelkezésre vonatkozó előírástól. Így az 1980. évi Egyesült Nemzetek Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről és az Egyesült Nemzetek Egyezménye a nemzetközi adásvétellel kapcsolatos elévülési időről, valamint az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény, valamint azok felülvizsgálatai nem érvényesek a jelen Rendelési feltételek esetében. Bármely, ezen Rendelési feltételekkel, Chip Outpost Termékkel vagy annak használatával kapcsolatban felmerülő problémák vagy igények („jogvita”) esetén annak döntőbírósági rendezése az Amerikai Döntőbírósági Társaság (American Arbitration Association) szabályozása alapján történik, és ezennel Ön lemond minden olyan jogáról, amelyek egyéb bírósági eljárások keretében megilletnék. Egyetlen döntőbíró elnököl minden ilyen jellegű döntőbírósági eljárásban, és ennek a döntőbírónak kizárólagos jogában áll a Jogviták jogbíróság elé vihetőségének eldöntése. Minden döntőbírósági eljárást a Minnesota állambeli Minneapolisban kell lefolytatni. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben ezen Rendelési feltételek alapján folyó döntőbírósági eljáráshoz nem csatlakozhat más döntőbírósági eljárás, amelynek részvevője ugyancsak ezen Rendelési feltételek által érintett, legyen az csoportot érintő vagy egyéb módon folytatott eljárást. A döntőbíró által hozott határozat bármely állami vagy szövetségi bíróságon bejegyezhető Minnesota állam határain belül vagy kívül. A fentiek csorbítása nélkül, a Digi-Key egyéb jogorvoslati lehetőségein kívül vagy azok helyett, a Digi-Key bírói végzést vagy egyéb megoldást kérhet a megfelelő joghatóság bármely állami, szövetségi, vagy országos bíróságán a Digi-Key vállalatot vagy harmadik felet ért tényleges vagy vélt szellemi tulajdont érintő jogsérelme esetén. Ön ezennel visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy Minnesota államának állami és szövetségi bírósága rendelkezik kizárólagos joghatósággal az esetleges jogi vagy egyéb eljárások esetén. Ön továbbá elfogadja, hogy a Digi-Key szellemi tulajdonjogai speciálisak, egyediek, különlegesek, ezáltal különös értékűek, amelyek jogosulatlan használata, közzététele, vagy elvesztése felbecsülhetetlen, és pénzügyi kártérítéssel nem feltétlenül kompenzálható. Bármely Chip Outpost Termékkel kapcsolatos bármely, Ön által kezdeményezett Vitát jelezni kell a vásárlás vagy rendelkezésre bocsátás időpontjától számított egy (1) éven belül, kivéve, ha a Vita a garancia megszegésére vonatkozik, mely esetben azt azon naptól számított kilencven (90) napon belül kell jelezni, mikor a Digi-Key megtagadta a garanciát ezen Rendelési feltételek 17. szakasza alapján.

20. Általános rendelkezések. Ezen Rendelési feltételek magukban foglalják a résztvevő felek között létrejövő minden megállapodást a jelen tárggyal kapcsolatban. Bármiféle szerződésszegés vagy nemteljesítés esetén a Digi-Key általi felmentést úgy kell tekinteni, mint bármely megelőző vagy későbbi szerződésszegés vagy nemteljesítés miatti felmentést. Amennyiben egy Jogvita során eljáró bíróság vagy joghatóság érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találná a Rendelési feltételek bármely részét, az nincs hatással a Rendelési feltételek többi részére, amelyek mindegyike teljes mértékben érvényben marad. Ezen bíróságnak vagy döntőbírónak joga lesz, ha lehetséges, módosítani bármely érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést annak érdekében, hogy az a legpontosabban tükrözze a felek szándékát, olyan formában, amely érvényes és érvényesíthető. Az alábbi jogok, kötelezettségek és megállapodások nem rendelhetők hozzá és nem ruházhatók át Ön által más felekhez semmilyen jogi művelettel, egyesüléssel sem egyéb módon a Digi-Key külön írásos beleegyezése nélkül. Ezen Rendelési feltételek és az általuk rendezett témakör, korlátozás nélkül beleértve Termékek megvételét, nem hoznak létre semmilyen közös vállalkozást, partneri vagy ügynöki viszonyt Ön és a Digi-Key vagy szállítói között. A felsorolt kötelezettségek, jogok, feltételek, kikötések kötelező érvényűek, és elsődleges céljuk a szerződő felek, illetve megfelelő jogutódjaik és jogosultjaik közös érdekeinek biztosítása, és nem ruház át, illetve nem szándékol átruházni semmilyen jogot vagy kártérítést harmadik félnek. 

21. Változások ezen Rendelési feltételekben. A Digi-Key fenntartja a jogot a jelen Rendelési feltételek értesítés nélküli módosítására. Ön köteles áttekinteni ezen Rendelési feltételeket a Termékek megvásárlása előtt; a Termékek megvásárlása által Ön elismeri, hogy egyetért a mindenkor érvényes Rendelési feltételekkel. Abban az esetben, ha változnak vagy frissülnek ezen Rendelési feltételek, akkor a „Legutóbbi módosítás dátuma” részben szereplő dátum frissülni fog. A regisztrációs folyamat részeként – hogy a Webhely szolgáltatásainak regisztrált Felhasználójává válhasson – az alapértelmezett beállítás szerint a rendszer a megadott e-mail-címre küldi az értesítő üzeneteket jelen Rendelési feltételek és/vagy a Digi-Key további irányelveinek változásaival kapcsolatban. Ha nem kíván ilyen leveleket fogadni, akkor tiltsa le ezt az alapértelmezett beállítást. Ezen Rendelési feltételektől függetlenül a Digi-Key külön értesítés nélkül saját hatáskörében módosíthatja azokat, és ezen módosítások érvényesek lesznek Önre és a Digi-Key vállalatra egyaránt.

Irányadó változat
Minden esetben a Rendelési feltételek angol változata az irányadó, amennyiben bármiféle eltérés lenne az angol eredeti és a fordított nyelvi változat között.

© 2021, Digi-Key Corporation. Minden jog fenntartva.

KÉRDÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. Ha bármilyen kérdése lenne a Rendelési feltételekkel kapcsolatban, vagy ha további információkra tart igényt, írjon a következő e-mail-címre: international.customer.service@digikey.com.

LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

2018. augusztus 30.

es változat 4.4