5.2

A Digi-Key webhely használati és rendelési feltételei

LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

2022. március 30.

A Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival együtt (együttesen a „Digi-Key”) a www.digikey.hu és további más webhelyek üzemeltetője, beleértve többek között a Digi-Key Tech-Xchange webhelyt, az eewiki.net webhelyt, a maker.io webhelyt és a Digi-Key által biztosított projektoldalakat, beleértve a www.digikey.hu/hu/maker oldalt (együttesen „projektoldalak”), továbbá olyan webáruházakat működtet, amelyek más szervezetek márkanevének használatával és az említett más szervezetek webhelyeibe ágyazva működhetnek (együttesen a „webhely”). A webhely: online hozzáférést biztosít a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz, beleértve, de nem kizárólagosan a Chip Outpost termékeket, valamint a Digi-Key Marketplace programján keresztül kínált termékeket és szolgáltatásokat (együttesen a „termék(ek)”); megkönnyíti a projektek megosztását és kezelését; hozzáférést biztosít a termékekkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztési szolgáltatásokhoz; kommunikációs szolgáltatásokat nyújthat (az alábbi 8. szakaszban meghatározottak szerint); és megkönnyíti a termékek megvásárlására irányuló tranzakciókat a saját maga által kifejlesztett és harmadik féltől származó, a Digi-Key saját webes szolgáltatásait használó alkalmazásokkal („webalkalmazások”), valamint saját maga és harmadik felekkel és azok weboldalaival együtt, a Digi Key által biztosított webáruházakon keresztül (együttesen „szolgáltatások”) megkönnyíti a termékek megvásárlására irányuló tranzakciókat.

A webhely bármely részéhez vagy a webhelyen található bármely szoftverhez (az alábbiakban meghatározottak szerint), programhoz vagy szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, látogatással, böngészéssel, használattal, illetve a webhely bármely részével való interakcióval vagy interakcióra tett kísérlettel Ön személyesen, illetve bármely olyan szervezet nevében, amelynek képviseletében eljár, vagy amelyet képviselni látszik (együttesen „Ön” vagy „felhasználó”) elfogadja az itt meghatározott valamennyi feltételt (együttesen „felhasználási feltételek”). A webhelyhez való hozzáférésre vonatkozó és a webhely használata során a Digi-Key által gyűjtött és megosztott adatokkal kapcsolatos információkhoz tekintse meg a Digi-Key adatvédelmi nyilatkozatát. A termékeknek a webhelyen keresztül, vagy postai úton, e-mailben, telefonon, faxon vagy bármely más módon történő megrendelésével Ön személyesen, valamint bármely olyan szervezet nevében, amelynek képviseletét Ön látja el, vagy amelyet képviselni látszik, elfogadja a felhasználási feltételeket és a megrendelési feltételeket (az alábbiakban meghatározottak szerint)..

I. A Webhely használati feltételei

1. Hozzáférés a Webhelyhez. A Webhely használatához vagy a rendelések feladásához nincs szükség regisztrációra. A weboldal egyes részei, korlátozás nélkül beleértve a webszolgáltatás-alkalmazások részt a felhasználónévvel/jelszóval védett felület révén kibővített webes szolgáltatásokat biztosítanak.

Az Ön felhasználónevére és jelszavára „Azonosító adat”-ként hivatkozunk. Az Ön azonosító adatainak pontosnak, naprakésznek és teljesnek kell lenniük; Ön nem adhat meg pontatlan adatokat a Digi-Key oldalán, és nem adhatja ki magát más természetes vagy jogi személynek. Azonosító adatainak bizalmas kezeléséért kizárólag Ön felel. Ön elfogadja, hogy csak Ön vagy az Ön által felhatalmazott személyek használhatják a Webhelyet az Ön Azonosító adataival, és Ön kizárólagos felelősséget vállal minden tevékenységért, amelyet az Ön neve alatt hajtanak végre a Webhelyen. Javasoljuk, hogy minden munkamenet végeztével jelentkezzen ki a Webhelyről és zárja be a böngészőablakot, ezzel is megakadályozva az illetéktelen személyeket az Ön Azonosító adatainak használatában. A Digi-Key vállalatnak joga van megfigyelni az Ön Azonosító adatainak felhasználását, és saját hatáskörében előírhatja, hogy Ön azokat megváltoztassa. Ha elvesztette vagy ellopták az Azonosító adatait, vagy azt gyanítja, hogy illetéktelen személyek próbálták azt használni, akkor azt azonnal jelezze a Digi-Key felé az internet.registration@digikey.com címen. Emlékeztetjük, hogy nem létezik 100%-osan biztonságos weboldal. Ezért, bár a Digi-Key mindent megtesz a személyes adatainak védelmében, a személyazonosításra alkalmas adatok küldése és tárolása a Webhelyen csak a Felhasználó saját felelősségére történhet.

2. Szellemi tulajdon. A Szolgáltatások, a Webhely, minden információ, Webszolgáltatás, Szoftver, adat, a Digi-Key termék-adatbázisa, nyomtatott és elektronikus dokumentumai, a tartalom, amit Ön lát, hall vagy más módon megtapasztal a Webhelyen, illetve ezek bármely kombinációja (a „Tartalom”) az Egyesült Államok és egyéb országok szerzői jogai, védjegyei és egyéb kapcsolódó jogai által védettek, és azok a Digi-Key vagy partnerei, leányvállalatai, licencadói, beszállítói, tartalomszolgáltató partnerei és egyéb harmadik felek tulajdonát képezik.

Ezen Használati feltételek keretén belül, a Szoftver és a Webszolgáltatások kivételével, a Digi-Key Önnek személyre szóló, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható licencet biztosít a Webhely, a Szolgáltatások és a Tartalmak használatához, valamint Tartalmak részleges letöltéséhez, nyomtatásához és tárolásához. Ezen licenc keretében a Tartalmak vagy egyéb anyagok letöltésével Ön semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget sem szerez. A Digi-Key fenntartja magának az összes szellemi tulajdonjogot az Ön által a Webhelyről elért vagy letöltött minden Tartalomra vonatkozóan az itt megfogalmazott korlátozott licenc szerint.

A webhelyről letölthetővé tett szoftverek, illetve a webhelyen való hozzáférés és használat céljából rendelkezésre bocsátott szoftverek – kivéve a végfelhasználók által kommunikációs szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett szoftvereket („szoftver”) –, valamint a webalkalmazások a Digi-Key és/vagy beszállítói vagy harmadik felek szerzői jogvédett munkái, és szabadalmi, védjegyoltalom vagy egyéb tulajdonjogok által védettek lehetnek illetve üzleti titoknak számíthantnak. A szoftverhez és a webalkalmazásokhoz való hozzáférésre és azok használatára a szoftverhez és a webalkalmazásokhoz mellékelt vagy azokhoz csatolt végfelhasználói licencszerződések („licencszerződés”) feltételei vonatkoznak, ha vannak ilyenek. Ön csak akkor telepíthet és használhat licencszerződés által szabályozott szoftvert vagy webszolgáltatást, ha azt megelőzően elfogadja a licencszerződés feltételeit. A licencmegállapodás nélküli szoftverek vagy webalkalmazások esetében a Digi-Key – a jogi kereteken belül – Önnek, a felhasználónak, visszavonható, személyre szóló, nem átruházható licencet biztosít a szoftver és a webalkalmazások használatához a weboldal megtekintése és használata érdekében kizárólag ezen felhasználási feltételekkel összhangban. A szoftvereket vagy webalkalmazásokat kísérő bármely harmadik féltől származó értesítés csak tájékoztató jellegű.

A Digi-Key nem biztosít semmilyen más jogot vagy licencet, sem kifejezettet, sem hallgatólagosat, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen hallgatólagos szabadalmi licencet. A szoftver engedély nélküli másolása vagy terjesztése a törvény értelmében kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A szabálysértőkkel szemben a törvény által megengedett maximális mértékben járunk el. A licenceket az alábbi korlátozásokkal nyújtjuk: (1) a tartalmak másolatait Ön kizárólag személyes vagy belső vállalati célokra használja; (2) Ön nem másolhatja és nem teheti közzé a tartalmakat semmilyen hálózati számítógépen, illetve azokat nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem adhatja ki és nem sugározhatja semmilyen módon; (3) semmilyen módon nem módosíthatja és nem szerkesztheti a webhelyet vagy a tartalmakat, valamint nem törölhet és nem módosíthat semmilyen jogvédelmi megjegyzést vagy védjegyet. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SZOFTVER VAGY WEBALKALMAZÁSOK ÚJBÓLI ELŐÁLLÍTÁSA VAGY ÚJRAFORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL MÁS KISZOLGÁLÓKRA VAGY EGYÉB HELYRE TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA KIFEJEZETTEN TILOS. Ön tudomásul veszi, hogy a szoftverre, a webalkalmazásokra és bármely hozzá tartozó dokumentációra és/vagy műszaki tájékoztatásra az Egyesült Államok exportot szabályozó megfelelő törvényei és szabályozásai érvényesek. Ön elfogadja, hogy a szoftvert sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja vagy újraexportálja olyan országba, amely az Egyesült Államok exportkorlátozása alá esik.

A védjegytulajdonosok írásos engedélye nélkül nem használhat fel semmilyen jelzést vagy emblémát a Webhelyről, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok külön engedélyezik.

A Digi-Key bármikor saját belátása szerint letilthatja vagy korlátozhatja a Webhely használatát, továbbá, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatásokat is.

Ön nem használhat robotot, weboldalmásolót (scraper), pásztázót (spider) vagy egyéb automatizált eszközt a Webhely Tartalmához való hozzáférés vagy annak kigyűjtése érdekében, és nem tükrözheti, társcímkézheti (co-branding), illetve nem helyezheti keretbe a kezdőlapot, sem a Webhely bármely más részét semmilyen egyéb weboldalon. Ezen Használati feltételek szempontjából a társcímkézés (co-branding) kifejezés a név, logó, védjegy vagy egyéb olyan jellemző megjelenítésére utal, amely azt a benyomást keltheti, hogy a másik félnek joga van a Webhely vagy annak Tartalmának megjelenítésére, közzétételére és terjesztésére. A versenytársak és harmadik felek a Digi-Key írásos engedélye nélkül nem létesíthetnek „mély hivatkozásokat” a Webhelyre, vagyis nem hozhatnak létre olyan hivatkozásokat a Webhelyre, amelyek megkerülik a kezdőlapot vagy a Webhely bármely részét. Ennek a tiltásnak nem célja a résztvevők nem üzleti tevékenységeink korlátozása.

3. Garanciákat kizáró nyilatkozat. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT A WEBHELYRE, A SZOLGÁLTATÁSRA VAGY TARTALOMRA VONATKOZÓAN, TOVÁBBÁ A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENFÉLE GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, SUGALLT, KÖTELEZŐ VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ SUGALLT GARANCIÁT, VAGY A TERMÉKEK, A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK NEM JOGSÉRTŐ MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁT. A SZOFTVER ÉS A WEBSZOLGÁLTATÁSOK GARANCIÁJA – HA VAN ILYEN – CSAK AZ ESETLEGES VONATKOZÓ LICENCSZERZŐDÉSEIK FELTÉTELEI SZERINT ÉRVÉNYESEK, ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSAK EZEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK GARANCIÁKAT KIZÁRÓ NYILATKOZATA KERETEIN BELÜL ÉRVÉNYESEK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A WEBHELY VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓINAK ZAVARTALANSÁGÁT, GYORSASÁGÁT, BIZTONSÁGÁT, HIBAMENTESSÉGÉT, SEM AZT, HOGY A WEBHELY VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A TARTALMAK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A TARTALMAK ESETLEGES HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁT. A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK BIZTOSÍTÁSA „JELEN FORMÁJUKBAN” ÉS „AZ ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” TÖRTÉNIK. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK AZ ÖN ADATAIHOZ VAGY TOVÁBBÍTOTT ÜZENETEIHEZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÜLDÖTT VAGY FOGADOTT, ILLETVE NEM ELKÜLDÖTT VAGY NEM FOGADOTT ANYAGOKÉRT VAGY ADATOKÉRT, SEM BÁRMILYEN, A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT TRANZAKCIÓKÉRT. A DIGI-KEY ÉS SZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN, HARMADIK FÉL ÁLTAL A WEBHELYEN KERESZTÜL KÜLDÖTT ÉS/VAGY A WEBHELYRE FELTÖLTÖTT TARTALOMÉRT. SZEMÉLYES, ORVOSI, JOGI VAGY PÉNZÜGYI DÖNTÉSEIT NE ALAPOZZA A WEBHELYEN KAPOTT TANÁCSOKRA, MEGFELELŐ SZAKEMBERTŐL KÉRJEN SAJÁT EGYEDI HELYZETÉHEZ ILLŐ TANÁCSOT. EGYES TÖRVÉNYKEZÉSEK NEM ENGEDIK BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ IMPLIKÁLT GARANCIÁKAT. EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

A Termékekre, beleértve a Chip Outpost Termékekre vonatkozó garanciával kapcsolatos információk megtalálhatók a Rendelési feltételekben.

4. További felelősségkizáró nyilatkozatok. A 3. szakaszban megfogalmazott felelősségkizáró nyilatkozatok korlátozása nélkül:

a. Alkalmazásmérnöki támogatás. A Digi-Key pusztán kényelmi szolgáltatásként kínál alkalmazásmérnöki támogatást ügyfeleinek. A Digi-Key alkalmazásmérnök munkatársai örömmel állnak szolgálatára, ha a Termékekkel kapcsolatban információra lenne szüksége. A Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét, továbbá a Digi-Key-t nem terheli semmilyen felelősség vagy kötelezettség a munkatársak által nyújtott információkkal vagy ajánlásokkal kapcsolatban, sem azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen mértékben alapozott ezekre az információkra vagy ajánlásokra. Kizárólag Ön felelős a Digi-Key alkalmazástechnikai mérnökei vagy a Digi-Key más munkatársai által nyújtott bármely információ vagy ajánlás megfelelőségének elemzéséért és helyességének megállapításáért, és az ilyen információkra vagy ajánlásokra való hagyatkozás kockázata kizárólag Önt terheli és az Ön belátására van bízva. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Digi-Key más Digi-Key-ügyfelekkel is megvitathatja az Önnel megbeszélt azonos vagy hasonló témákat, és ugyanilyen vagy hasonló információkat vagy ajánlásokat adhat más Digi-Key-ügyfeleknek. A fentiek érvényének korlátozása nélkül, bármilyen ajánlott helyettesítő vagy keresztreferenciaként szolgáló alkatrész egyszerűen csak ajánlás, és a Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét.

b. Hibák és pontatlanságok javítása. A Tartalom elírásokat vagy más jellegű hibákat, pontatlanságokat tartalmazhat, ezért lehetséges, hogy azok nem teljes körűek vagy nem aktuálisak. A Digi-Key ezért fenntartja magának a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányokat bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül kijavítsa, a Tartalmat módosítsa vagy frissítse. A Digi-Key azonban nem garantálja, hogy egy adott hiba, pontatlanság vagy hiányosság javításra fog kerülni, és ezen javításokat nem is köteles végrehajtani.

c. Hivatkozások harmadik felek webhelyeire és promóció. A harmadik felek webhelyeire vagy az általuk feltöltött információkra mutató hivatkozások nem jelentenek azokkal való egyetértést, szponzorálást vagy ajánlást a Digi-Key részéről a harmadik fél, a harmadik fél webhelye vagy az ott található információk tekintetében, kivéve ha az külön jelölve van a Webhelyen. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Digi-Key nem felelős bármely ilyen webhely elérhetőségéért, és a Digi-Key nem feltétlenül ért egyet azokkal, nem szavatolja azokat, és nem felelős azok tartalmáért. Ön kizárólagos felelősséget vállal saját döntéseiért az egyes weboldalakkal folytatott interakciója és kommunikációja során.

A Webhelyről a hivatkozásokkal vagy más módon, például promóciókban történő részvétellel harmadik felekkel (pl. hirdetőkkel) folytatott bármiféle ügymenet, pl. az áruk és szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és kifizetése, vagy az ügymenettel vagy promócióval kapcsolatos bármilyen egyéb feltétel, garancia vagy kijelentés kizárólagosan Ön és a harmadik fél vagy hirdető között történik. A Digi-Key nem felelős és nem kötelezhető semmire az ilyen ügymenetek vagy promóciók részeivel vagy egészével kapcsolatban.

d. A használat földrajzi korlátozásai. A legtöbb internetes weboldalhoz hasonlóan ez a Webhely is elérhető a világ bármely részéről. Azonban nem mindegyik Digi-Key Termék vagy Szolgáltatás érhető el mindenki számára, illetve bármely földrajzi területről. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy a Termékek vagy Szolgáltatások elérhetőségét és mennyiségét személyek, földrajzi vagy joghatósági területek szerint korlátozza. Ön elfogadja a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit és a helyi szabályozásokat a műszaki adatok továbbításával, az elfogadható tartalmakkal és online viselkedési szabályokkal kapcsolatosan.

e. Színmegjelenítés. A Digi-Key a lehetőségekhez képest a Termékek színének minél pontosabb megjelenítésére törekszik a Webhelyén. A megjelenő színek azonban számos tényezőtől függnek, például a képernyő vagy nyomtató beállításaitól, ezért a Digi-Key nem tudja garantálni, hogy a megjelenő szín megegyezik a termék tényleges színével.

5. A felelősség korlátozása. A DIGI-KEY VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK ÖNNEK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY PÉLDÁT STATUÁLÓ KÁRÉRT (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ELMARADT NYERESÉGET, MEGTAKARÍTÁS ELVESZTÉSÉT VAGY AZ ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT), AMELY A KÖVETKEZŐKBŐL ERED VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS: (a) A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM, ILLETVE A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE, (b) A WEBHELYEN KERESZTÜL VÉGREHAJTOTT VAGY A WEBHELY ÁLTAL ELŐSEGÍTETT BÁRMELY TRANZAKCIÓ VAGY KOMMUNIKÁCIÓ; (c) A WEBHELY, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM HIBÁINAK, HIÁNYOSSÁGAINAK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGAINAK TULAJDONÍTHATÓ BÁRMELY KÖVETELÉS, (d) AZ ÖN ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT ADATOK VAGY INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA, (e) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A WEBHELYEN VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜL TETT NYILATKOZATA VAGY MAGATARTÁSA, VAGY (f) A WEBHELYHEZ, A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY A TARTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY MÁS ÜGY VAGY ESET; MÉG AKKOR IS, HA A DIGI-KEY-T VAGY ANNAK SZÁLLÍTÓIT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEK FÜGGVÉNYÉBEN A DIGI-KEY VAGY SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGE A WEBHELLYEL, TERMÉKEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL VAGY A TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A 100 USD-T VAGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS ÖSSZEGET (A KETTŐ KÖZÜL A NAGYOBBAT), FÜGGETLENÜL AZ ILYEN FELELŐSSÉGRE ELFOGADOTT JOGI ÉRVELÉSTŐL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, SZAVATOSSÁG VAGY EGYÉB.

HA ELÉGEDETLEN A WEBOLDALLAL, A SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS/VAGY A TARTALMAKKAL VAGY A HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AKKOR AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS LEHETŐSÉGE AZ, HOGY TARTÓZKODIK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁTÓL.

A Digi-Key céggel vagy beszállítóival szemben a Webhellyel, a Szolgáltatásokkal vagy Tartalommal kapcsolatban indított bármilyen eljárást az igénybe vételétől számított egy (1) éven belül kell megindítani.

Az Egyesült Államok bizonyos államai, köztük New Jersey (fogyasztók vonatkozásában) nem teszik lehetővé bizonyos káresetek, például az esetleges vagy következményes kárigények kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás lehet, hogy Önre nem vonatkozik, de mindazonáltal vonatkozik a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.

A Termékekre, beleértve a Chip Outpost Termékekre vonatkozó garanciával kapcsolatos felelősségvállalási korlátozások megtalálhatók a Rendelési feltételekben.

6. Kártalanítás. Ön megérti és elfogadja, hogy Ön személyesen felelős azért, hogy a jelen webhelyre, annak tartalmára, a Digi-Key alkalmazástechnikai személyzete által nyújtott bármely információra vagy ajánlásra, a webhelyen tanúsított magatartására és az Ön által benyújtott beadványokra támaszkodik. Ön vállalja, hogy kárpótolja, megvédi és kártalanítja a Digi-Key-t és a Digi-Key közös vállalkozóit, üzleti partnereit, beszállítóit, licencadóit, licencjogosultjait, kapcsolt vállalkozásait, alkalmazottait, ügynökeit, tisztviselőit, igazgatóit, tulajdonosait, képviselőit, valamint a webhely és a szolgáltatások harmadik féltől származó információ-, szoftver-, tartalom- és webalkalmazás-szolgáltatóit minden követelésre, veszteségre, kiadásra, kárra és költségre vonatkozólag (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, véletlenszerű, különleges, következményes, büntető, példát statuáló és közvetett károkat), valamint az ésszerű ügyvédi díjak megfizetésére vonatkozólag, amelyek a webhely, a szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan a kommunikációs szolgáltatásokat) vagy a tartalom használatából, visszaélésszerű használatából vagy használatának lehetetlenségéből, a Digi-Key alkalmazástechnikai személyzet által nyújtott bármely információra vagy ajánlásra való hagyatkozásából, az Ön által benyújtott (az alábbi 9. szakaszban meghatározott) beadványokból, vagy a jelen felhasználási feltételek Ön általi bármilyen megsértéséből származnak vagy erednek.

7. Egyéb tiltott felhasználói tevékenységek. Tilos a biztonságot veszélyeztetni vagy a webhelyhez kapcsolódó rendszererőforrásokat és fiókokat manipulálni. Szigorúan tilos az olyan eszközök használata vagy terjesztése, amelyek célja a biztonság gyengítése (pl. jelszavak kitalálása manuálisan vagy program segítségével, kódfeltörő programok, vagy hálózati réseket kereső programok). A Digi-Key ellenőrizheti, hogy Ön hogyan használja a webhelyet, beleértve, de nem kizárólagosan, a szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy biztosítsa a jelen felhasználási feltételek betartását. Ha Ön a jelen felhasználási feltételek megsértésében érintett, vagy annak gyanúja merül fel, a Digi-Key fenntartja a jogot, hogy saját céljaira kivizsgálja az Ön tevékenységét, és a jogsértések részleteit a Digi-Key saját belátása szerint másoknak is kiadhatja, beleértve, de nem kizárólagosan, a kormányzati hatóságokat, magánnyomozókat és a webhely más felhasználóit, hogy segítse őket a biztonsági incidensek megoldásában.

Ön elfogadja, hogy nem használja a Webhelyet törvénytelen módon, vagy oly módon, amely ütközik harmadik felek jogaival vagy sérti szellemi tulajdonát. Ön vállalja, hogy tevékenysége nem terheli meg, vagy a Digi-Key saját hatáskörében hozott döntése szerint nem terheli meg indokolatlanul és aránytalanul a Webhely infrastruktúráját és megfelelő működését, és nem avatkozik bele a Webhely működésébe, nem kerül meg semmilyen robotkizáró fejléckódot vagy egyéb intézkedést, amelyet adott esetben a Digi-Key a Webhelyhez való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására foganatosít.

A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön a hatóságokkal vagy bírósági végzéssel, amely a Digi-Key vállalatot arra kéri vagy kötelezi, hogy fedje fel a kilétét olyan személynek, aki megszegi a Webhely biztonságára vonatkozó szabályozást, vagy ezen Használati feltételek valamely előírását.

8. Kommunikációs és projektmenedzsment szolgáltatások igénybevétele. A webhely tartalmazhat hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegőfelületeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, projektmenedzsment platformot, építő és konfigurációs eszközöket, naptárakat és/vagy egyéb üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek célja, hogy lehetővé tegye az Ön számára a nyilvánossággal vagy egy csoporttal való kommunikációt (együttesen „kommunikációs szolgáltatások”). Ön elfogadja, hogy a kommunikációs szolgáltatásokat kizárólag olyan bejegyzések és anyagok közzétételére, küldésére és fogadására használja, amelyek megfelelnek az adott kommunikációs szolgáltatás felhasználási feltételeinek. Ön elfogadja például többek között, hogy a kommunikációs szolgáltatások használatakor tartózkodni fog a következőktől:

 • Nem fogja rágalmazással, mocskolódással, zaklatással, üldözéssel, fenyegetéssel vagy bármi egyéb módon megsérteni mások jogait (pl. a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogát), nem kizárólagosan beleértve az olyan tevékenységeket, amelyek diszkriminációt, gyűlöletet szítanak vagy erőszakot váltanak ki, egy adott személy vagy csoport ellen azok faji, etnikai, nemi identitása, szexuális orientációja, fizikai képességei, kora, vallása vagy nemzetisége alapján, vagy amely az emberiség elleni bűntettek áldozatait sérti ezen bűntettek megtörténtének tagadásával.
 • Nem fog közzétenni, bejegyezni, feltölteni, megosztani vagy terjeszteni semmiféle helytelen, profán, rágalmazó, jogsértő, obszcén, illetlen vagy törvényellenes témakört, anyagot vagy információt.
 • Olyan fájlok feltöltése, megjelenítése vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele, amelyek képeket, fényképeket, szoftvereket, tárgykódot, forráskódot, jelölőnyelvet, könyvtárakat, vázlatokat, specifikációkat, terveket, NYÁK tervezési fájlokat, NYÁK gyártási fájlokat, Gerber fájlokat vagy más olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát, magánélethez fűződő jogát, nyilvánossághoz fűződő jogát, titoktartási kötelezettségét vagy más tulajdonosi vagy szellemi tulajdonjogát sértik.
 • Olyan fájlok feltöltése, amelyek vírusokat, rosszindulatú szoftvereket, zsarolóprogramokat, sérült fájlokat vagy más hasonló szoftvereket vagy programokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják vagy megszakíthatják más személy számítógépének vagy a webhelynek a működését.
 • A webhelyen keresztül elérhetővé tett bármilyen anyag vagy információ – beleértve a képeket, szoftvereket, tárgykódokat, forráskódokat, jelölőnyelveket, könyvtárakat, vázlatokat, specifikációkat, terveket, NYÁK tervezési fájlokat, NYÁK gyártási fájlokat, Gerber fájlokat vagy fényképeket – olyan módon történő felhasználása vagy feltöltése, amely sérti bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát, adatvédelmi jogát, nyilvánossághoz való jogát, titoktartási kötelezettségét vagy egyéb tulajdonosi vagy szellemi tulajdonjogát.
 • Nem fogja hirdetni vagy felajánlani semmilyen termék vagy szolgáltatás megvételét vagy eladását valamely üzleti célra, kivéve, ha az alkalmazott Kommunikációs szolgáltatás erre kifejezett lehetőséget nyújt.
 • Nem fog elindítani vagy továbbítani semmiféle kérdőívet, pályázatot, piramisjátékot vagy lánclevelet.
 • Nem fog letölteni semmi olyan fájlt, amelyet a Kommunikációs szolgáltatás egy másik Felhasználója vélhetően vagy nyíltan jogszerűtlenül tett közzé.
 • Nem fog meghamisítani vagy törölni semmiféle szerzői, jogi vagy tulajdonjogi bejegyzést vagy címkét a feltöltött szoftverekben, forrásokban vagy kapcsolódó anyagokban.
 • Nem fog korlátozni vagy akadályozni más Felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában és élvezetében.
 • Nem fogja megszegni a magatartási kódexet, sem egyéb felhasználási irányelveket, amelyek érvényesek lehetnek egy adott Kommunikációs szolgáltatás használata esetén.
 • Nem fog más Felhasználóktól a beleegyezésük nélkül e-mail-címeket vagy egyéb adatokat beszedni vagy gyűjteni.
 • Nem fog megszegni semmilyen vonatkozó jogszabályt vagy rendeletet.
 • Nem fog hamis személyazonosságokat létrehozni mások megtévesztése céljából.
 • A Digi-Key nem köteles figyelemmel követni a Kommunikációs szolgáltatásokat. A Digi-Key azonban fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokon közzétett anyagok megtekintésére és kizárólagosan saját döntés alapján egyes anyagok eltávolítására. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, külön értesítés nélkül felfüggessze a hozzáférést a Webhelyhez, a Szolgáltatásokhoz vagy a Tartalomhoz, illetve bármely vagy akár az összes Kommunikációs szolgáltatáshoz. A Digi-Key fenntartja a jogot bármiféle szükséges információ kiadására a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, jogi eljárások vagy az állam kérései alapján, illetve fenntartja a jogot azok szerkesztésére, a közzététel elutasítására, illetve bármilyen információ vagy anyag részleges vagy teljes eltávolítására a Digi-Key kizárólagos döntése alapján. Legyen mindig körültekintő, mikor személyes azonosítására alkalmas információkat tesz közzé bármelyik Kommunikációs szolgáltatással. A Digi-Key nem felügyeli és nem hagyja jóvá a Kommunikációs szolgáltatásokkal közzétett tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, így nem vállal semmilyen felelősséget a Kommunikációs szolgáltatásokkal, vagy az azokban való részvétel következményeivel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy a Kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagok a felsorolt korlátozások alá esnek a használat, a reprodukálás és/vagy a terjesztés szempontjából, így ezen anyagok letöltésekor Ön köteles ezen korlátozásokat betartani.

  9. Felhasználók által biztosított információk. A Digi-Key nem tart igényt az anyagok tulajdonjogára, beleértve korlátozás nélkül a szöveget, képeket, fényképeket, szoftvereket, tárgykódot, forráskódot, jelölőnyelvet, könyvtárakat, vázlatokat, specifikációkat, terveket, NYÁK tervezési fájlokat, NYÁK gyártási fájlokat, Gerber fájlokat vagy más anyagokat, amelyeket Ön vagy a kommunikációs szolgáltatások más felhasználói a Digi-Key számára biztosítanak (beleértve a visszajelzéseket és javaslatokat), vagy amelyeket a webhelyren vagy a kapcsolódó szolgáltatások keretein belül tesznek közzé, töltenek fel, visznek be vagy küldenek el (együttesen „beküldött anyag(ok)”). A beküldött anyagok közzétételével, feltöltésével, bevitelével, megadásával vagy benyújtásával azonban Ön a Digi-Key-nek, annak kapcsolt vállalatainak és licencjogosultjainak (beleértve korlátozás nélkül a Digi-Key, Tech-Xchange, Project Sites vagy eewiki webhelyek bármely beszállítóját vagy szolgáltatóját) az Ön által beküldött anyagra vonatkozó jogdíjmentes, visszavonhatatlan, örökös, világszinten érvényes használati engedélyt biztosít, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogot a beküldött anyag felhasználására, másolására, terjesztésére, továbbítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános bemutatására, reprodukálására, lefordítására, átformázására vagy más módon történő szerkesztésére vagy módosítására, megjelenítésére és az ebből származó művek létrehozására, bármely, jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médián keresztül, bármilyen módon, részben vagy egészben, az Önre vonatkozólagos bármely korlátozás és kötelezettség nélkül, valamint a beküldött anyaggal kapcsolatosan az Ön nevének, képmásának, álnevének vagy más azonosítójának közzétételének kötelezettsége nélkül. A fentiek ellenére a Digi-Key az Ön engedélye nélkül nem használja fel a Project Sites webhelyre beküldött projektjeit termék forgalmazására.

  A beküldött anyagok felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, adaptálására és/vagy terjesztésére vonatkozóan nyilvánosan elérhető, közzétett korlátozások vonatkozhatnak, és Ön a felelős az ilyen korlátozások betartásáért. Ha ilyen funkció elérhető a webhelyen, akkor kizárólag Ön felelős a beküldött anyagai felhasználására vonatkozó korlátozások vagy licencfeltételek közzétételéért, amelyek semmilyen esetben sem lehetnek ellentétesek jelen felhasználási feltételekkel illetve nem is korlátozhatják azt.

  A Digi-Key nem fizet kártérítést az Ön által beküldött anyagnak az itt meghatározottak szerinti felhasználásával kapcsolatban. A Digi-Key nem köteles a beküldött anyagok közzétételére vagy felhasználására, valamint a Digi-Key kizárólagos döntése alapján bármikor eltávolíthat bármilyen beküldött anyagot.

  A beküldött anyagok közzétételével, feltöltésével, bevitelével, rendelkezésre bocsátásával vagy benyújtásával Ön kijelenti és garantálja, hogy a beküldött anyaga és annak a jelen felhasználási feltételekkel összhangban történő felhasználása megfelel az összes alkalmazandó jognak, és hogy Ön birtokolja vagy más módon ellenőrzi a beküldött anyaggal kapcsolatos összes jogot, beleértve, korlátozás nélkül, a beküldött anyag rendelkezésre bocsátásához, közzétételéhez, feltöltéséhez szükséges összes jogot, a beküldött anyagok feltöltéséhez, beviteléhez vagy benyújtásához szükséges összes jogot, valamint a jelen felhasználási feltételekben megadott engedély megadásához szükséges összes jogot, és hogy a beküldött anyag, valamint annak a jelen felhasználási feltételekkel összhangban történő felhasználása nem sérti, nem tulajdonítja el és nem is fogja megsérteni egyetlen személy vagy szervezet jogát sem, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, formatervezési jogot, magánélethez való jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely szellemi tulajdonjogot.

  Ön továbbá kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy:

  • a beküldött anyagok egyike sem minősül „katonai árucikknek” vagy „katonai szolgáltatásnak” az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Védelmi Kereskedelmi Ellenőrzési Igazgatósága („DDTC”) által kezelt 22 CFR 120-130. részek szerinti Nemzetközi Fegyverkereskedelmi Szabályzat („ITAR”) meghatározása szerint, és nem tartozik (i) az ITAR hatálya alá, (ii) nem szerepel az Egyesült Államok lőszerlistáján (az ITAR meghatározása szerint), vagy (iii) nem tartozik a DDTC joghatósága alá;
  • adott esetben Ön megadta a helyes és pontos exportellenőrzési besorolási számot („ECCN”), ahogyan azt az Export Administration Regulations, 15 CFR 730-774. részei meghatározzák; és
  • minden beküldött anyag helyes és pontos.

  10. Szerzői jogsérelemből eredő kárigények bejelentésére vonatkozó utasítások és eljárás. Az Egyesült Államok Törvénykönyve (United States Code) 17. kötet 512(c)(2) szakaszának megfelelően a szerzői jogok állítólagos megsértéséről szóló értesítéseket a Szolgáltató kijelölt képviselőjének kell megküldeni. AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT ELJÁRÁSTÓL ELTÉRŐ FORMÁTUMÚ MEGKERESÉSEKRE NEM ÁLL MÓDUNKBAN VÁLASZOLNI.

  MEGJEGYZÉS: A KÖVETKEZŐ INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG AZT A CÉLT SZOLGÁLJA, HOGY AZ ALÁBB HIVATKOZOTT SZOLGÁLTATÓKAT ÉRTESÍTSE ARRÓL, HOGY AZ ÖN JOGVÉDETT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN JOGSÉRTÉS TÖRTÉNHETETT. MINDEN MÁS MEGKERESÉS, PÉLDÁUL ALKALMAZÁSMÉRNÖKI SEGÍTSÉG IRÁNTI IGÉNY, VAGY E-MAILBEN VALÓ VISSZAÉLÉSSEL ÉS KALÓZKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS VÁLASZ NÉLKÜL MARAD EZZEL AZ ELJÁRÁSSAL.

  Az írásos bejelentéseket a következő Kijelölt képviselőnek kell benyújtani:

  Szolgáltató(k): Digi-Key Corporation

  Az írásos jogsértési Bejelentések fogadására kijelölt megbízott neve: Ross West

  A Kijelölt képviselő teljes címe, ahova a bejelentések küldhetők: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

  A Kijelölt képviselő telefonszáma: 1-800-344-4539 vagy 218-681-6674

  A Kijelölt képviselő faxszáma: 218-681-3380

  A Kijelölt képviselő e-mail-címe: copyrightclaims@digikey.com

  A hatályba lépéshez a Bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

  1. Fizikai vagy digitális aláírást az állítólagosan megsértett kizárólagos tulajdonjog birtokosa által cselekvéssel meghatalmazott személytől (vagyis a „Panasztevő féltől”);
  2. A Bejelentés szerint megsértett, szerzői jog által védett mű megnevezése, illetve amennyiben egyetlen értesítés több, egyazon weboldalon található jogvédett műre vonatkozik, akkor e művek adott weboldalon található reprezentatív listája;
  3. A jogsértőnek vagy jogsértő tevékenységhez kapcsolódónak tartott, eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné tenni kívánt anyag azonosítása, valamint észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a szolgáltató megtalálja az anyagot;
  4. Észszerűen elegendő információ ahhoz, hogy a szolgáltató felvehesse a kapcsolatot a Panasztevő féllel: például cím, telefonszám és – ha van ilyen – e-mail-cím, amelyen a Panasztevő fél elérhető;
  5. Nyilatkozat arról, hogy a Panasztevő fél jóhiszeműen tételezi fel, hogy a kifogásolt módon használt anyagot nem engedélyezte a szerző jog tulajdonosa, megbízottja vagy a törvény;
  6. A hamis tanúzás büntethetőségének tudatában az értesítésben szereplő információk pontosságát igazoló nyilatkozat, amely igazolja, hogy az állítólagosan sérült kizárólagos jog tulajdonosa meghatalmazta a Panasztevő felet az eljárásra.

  A fenti, 1–6 pontokban leírt információkat tartalmazó írásos Bejelentés beérkezését követően:

  1. A Szolgáltatónak el kell távolítania vagy le kell tiltania az állítólagosan jogsértő anyagokhoz való hozzáférést;
  2. A Szolgáltatónak az írásos bejelentést továbbítania kell az állítólagos jogsértés elkövetőjének („Előfizető”);
  3. A Szolgáltatónak meg kell tennie az elvárható lépéseket annak érdekében, hogy megfelelő módon értesítse az Előfizetőt az adott tartalom eltávolításáról vagy az anyag elérhetőségének felfüggesztéséről.

  Ellenbejelentés:

  A hatályba lépéshez az Ellenbejelentést írásos formában kell elküldeni a Szolgáltató kijelölt képviselőjének, amely lényegileg a következőket kell, hogy tartalmazza:

  1. Az Előfizető tényleges vagy digitális aláírása;
  2. Az eltávolított vagy elérhetetlenné tett anyag azonosítása, és az a hely, ahol eltávolítása vagy elérhetetlenné tétele előtt az anyag megjelent;
  3. Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy az Előfizető jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag eltávolítása vagy letiltása tévedésből vagy az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt történt;
  4. Az Előfizető neve, címe, telefonszáma, és egy nyilatkozat arról, hogy az Előfizető elismeri a címhez tartozó elsőfokú szövetségi bíróság (Federal District Court) illetékességét, illetve ha az Előfizető az Egyesült Államokon kívüli lakos, akkor a Szolgáltató székhelyéhez tartozó elsőfokú szövetségi bíróságét, valamint arról, hogy az Előfizető elfogadja az értesítés benyújtójától vagy e személy megbízottjától származó eljárási szolgáltatást.

  A fenti, 1–4 pontokban jelzett elemeket tartalmazó írásos Ellenbejelentés beérkezését követően:

  1. A Szolgáltatónak el kell küldenie az Ellenbejelentés egy példányát a Panasztevő félnek;
  2. A Szolgáltatónak értesítenie kell arról a Panasztevő felet, hogy az eltávolított anyagot mással helyettesíti, vagy visszavonja az elérés felfüggesztését tíz (10) munkanapon belül;
  3. A Szolgáltatónak az Ellenbejelentés átvételétől számított tíz (10) – tizennégy (14) munkanapon belül helyettesítenie kell az eltávolított anyagot, vagy vissza kell vonnia az anyag elérésének felfüggesztését, amennyiben a Szolgáltató Kijelölt képviselője nem kapott a Panasztevő féltől értesítést arról, hogy keresetet nyújtottak be azért, hogy bírósági ítélet tiltsa meg az Előfizető jogsértő tevékenységét a Szolgáltató hálózatán vagy rendszerében található tartalommal kapcsolatban.

  11. Titoktartás. A Digi-Key bizalmas információit nem teheti közzé mindaddig, amíg azok bizalmas jellegüket megőrzik. A jelen felhasználási feltételekben használtak szerint a „Digi-Key bizalmas információ” minden olyan nem nyilvános információra vonatkozik, amelyet a Digi-Key a webalkalmazásokon, a webhelyen vagy a szoftveren keresztül közöl, és amely bizalmasnak minősül, vagy amelyet az információ jellege vagy a közlés körülményei alapján ésszerűen bizalmasnak kell tekinteni. Ön nem használhatja fel, és nem engedheti meg, hogy felhasználják a Digi-Key bizalmas információit, kivéve az alábbiak szerint megengedett módon. A Digi-Key bizalmas információi korlátozás nélkül tartalmazhatnak nem publikus információkat, amelyek a Digi-Key vagy üzleti partnereinek forgalmai adataira, árrésére, árrésadataira, technológiájára, ügyfeleire, üzleti terveire, promóciós és marketingtevékenységére, pénzügyeire, és egyéb üzleti ügyeire vonatkoznak (beleértve többek között a Digi-Key ún. bétatesztjeit vagy egy bétateszt-terméket, amelyeket Ön a bétatesztelésben való részvételért kaphat), valamint harmadik fél információit, amelyeket a Digi-Key bizalmasnak ítél. A jelen szakasz bármely más rendelkezése ellenére Önt a fenti szakasz értelmében nem terheli titoktartási kötelezettség a Digi-Key felé olyan információkkal kapcsolatban, amelyek a jelen felhasználási feltételek megsértése nélkül nyilvánosan hozzáférhetőek vagy nyilvánosan hozzáférhetővé válnak, amelyekről dokumentációval bizonyítható, hogy a Digi-Key-től való átvételük időpontjában Ön már jogszerűen ismerte őket, amelyeket olyan harmadik féltől kaptak, aki nem jogellenes cselekmény útján szerezte meg vagy hozta nyilvánosságra azokat, vagy amelyekről dokumentációval bizonyítható, hogy Ön önállóan fejlesztette ki őket anélkül, hogy bármilyen módon felhasználta vagy támaszkodott volna a Digi-Key bizalmas információira.

  12. Vonatkozó jogszabályok, Jogviták feloldása. A jelen felhasználási feltételekre az Egyesült Államok Minnesota államának törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül bármely joghatósági ütközési rendelkezésre (függetlenül attól, hogy ezt a Minnesota állam vagy bármely más olyan joghatóság kezdményezné, amely a Minnesota állam törvényeitől eltérő törvényeket alkalmaz). Így az 1980. évi Egyesült Nemzetek Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről és az Egyesült Nemzetek Egyezménye a nemzetközi adásvétellel kapcsolatos elévülési időről, valamint az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény, valamint azok felülvizsgálatai nem érvényesek a jelen felhasználási feltételek esetében. A felhasználási feltételekből vagy a webhely, a szolgáltatás illetve a tartalom használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen vitát vagy követelést („vitás ügyet”) az Amerikai Választottbírósági Szövetség (AAA) Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata alapján kell rendezni, és ÖN EZENNEL VISSZAVONHATATLANUL ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL LEMOND – AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN – MINDEN OLYAN JOGÁRÓL, AMELY AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁT ILLETI TOVÁBBÁ BÁRMELY OLYAN JOGI PERHEZ, ELJÁRÁSHOZ, KERESETINDÍTÁSHOZ VAGY KÖVETELÉSHEZ VALÓ JOGÁRÓL, AMELY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL. A választottbírósági eljárás angol nyelven, egyetlen választottbíró előtt kerül lefolytatásra, és az ilyen választottbíró saját belátása szerint határozza meg az állítólagos jogvita eldönthetőségét. A választottbírósági eljárás székhelye vagy helye a minnesotai Minneapolisban lesz. Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a jelen felhasználási feltételek szerinti választottbírósági eljáráshoz nem csatlakozhat más választottbírósági eljárás, amelynek részvevője ugyancsak ezen felhasználási feltételek által érintett, legyen az csoportot érintő vagy egyéb módon folytatott eljárás. A választottbíró által hozott határozat bármely állami vagy szövetségi bíróságon bejegyezhető Minnesota állam határain belül vagy kívül. Az előzőektől függetlenül, a Digi-Key a rendelkezésére álló egyéb jogorvoslati lehetőségek helyett vagy mellett bármely illetékes állami, szövetségi vagy nemzeti bíróság előtt kezdeményezheti tiltó vagy jogsértés megszüntetésére irányuló egyéb eljárás megindítását (a) a Digi-Key vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonának vagy tulajdonjogának tényleges vagy állítólagos megsértése vagy eltulajdonítása miatt; vagy (b) a jelen felhasználási feltételek 11. szakaszában foglalt titoktartási rendelkezések megsértése esetén, a jelen 12. szakaszban meghatározott választottbírósági követelmények megsértése nélkül. Ön ezennel elismeri Minnesota állam állami és szövetségi bíróságainak joghatóságát és elfogadja az általuk kijelölt helyszíneket bármely ilyen tiltó vagy egyéb jogorvoslati intézkedés tekintetében. Ön továbbá elfogadja, hogy a Digi-Key szellemi tulajdonjogai speciálisak, egyediek, különlegesek, ezáltal különös értékűek, amelyek jogosulatlan használata, közzététele, vagy elvesztése felbecsülhetetlen, és pénzügyi kártérítéssel nem feltétlenül kompenzálható.

  13. Általános rendelkezések. További feltételek jeleníthetők meg a Webhelyen a Szolgáltatások részeként vagy további Tartalmak kíséretében, és ezen további feltételek lesznek érvényesek ezen konkrét Szolgáltatások és Tartalmak használata során, kivéve, ha azok ellentétesek ezen Használati feltételekkel; az esetben ezen Használati feltételek lesznek irányadók. Ezen Használati feltételek magukban foglalnak a résztvevő felek között létrejövő minden megállapodást a jelen tárggyal kapcsolatban. Bármiféle szerződésszegés vagy nemteljesítés esetén a Digi-Key általi felmentést úgy kell tekinteni, mint bármely megelőző vagy későbbi szerződésszegés vagy nemteljesítés miatti felmentést. Amennyiben egy Jogvita során eljáró bíróság vagy joghatóság érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találná jelen Használati feltételek bármely részét, az nincs hatással a Használati feltételek többi részére, amelyek mindegyike teljes mértékben érvényben marad. Ezen bíróságnak vagy döntőbírónak joga lesz, ha lehetséges, módosítani bármely érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést annak érdekében, hogy az a legpontosabban tükrözze a felek szándékát, olyan formában, amely érvényes és érvényesíthető. Az alábbi jogok, kötelezettségek és megállapodások nem rendelhetők hozzá és nem ruházhatók át Ön által más felekhez semmilyen jogi művelettel, egyesüléssel sem egyéb módon a Digi-Key külön írásos beleegyezése nélkül. Ezen Használati feltételek és az általuk rendezett témakör, nem kizárólagosan beleértve a Webhelyet, a Szolgáltatásokat, a Tartalmat, nem hoznak létre semmilyen közös vállalkozást, partneri vagy ügynöki viszonyt Ön és a Digi-Key vagy beszállítói között. A felsorolt kötelezettségek, jogok, feltételek, kikötések kötelező érvényűek és elsődleges céljuk a szerződő felek, illetve megfelelő jogutódjaik és jogosultjaik közös érdekeinek biztosítása.

  14. Változások a felhasználási feltételekben. A Digi-Key fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek értesítés nélküli módosítására. Az ilyen változások magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a webhelyhez vagy annak bármely részéhez való hozzáféréssel és használattal kapcsolatos díjakat, ha vannak ilyenek, beleértve, de nem kizárólagosan a TechXchange webhelyet, a projektoldalakat vagy az eewiki.net webhelyet. Ön felelős ezen felhasználási feltételek áttekintéséért, mielőtt a webhely bármely részét, vagy szoftvert, programot vagy szolgáltatást megtekintene, ahhoz hozzáférne, azt böngészne, használna, vagy azzal kapcsolatba lépne, vagy a kapcsolatba lépésre kísérletet tenne. A webhely, a szolgáltatásai és tartalmának használatának folytatásával Ön elfogadja ezen felhasználási feltételek módosítását és azok mindenkor érvényes formáját. Abban az esetben, ha változnak vagy frissülnek ezen felhasználási feltételek, akkor a „Legutóbbi módosítás dátuma” részben szereplő dátum frissülni fog. A regisztrációs folyamat részeként – hogy a webhely szolgáltatásainak regisztrált felhasználójává válhasson – az alapértelmezett beállítás szerint a rendszer a megadott e-mail-címre küldi az értesítő üzeneteket jelen felhasználási feltételek és/vagy a Digi-Key további irányelveinek változásaival kapcsolatban. Ha nem kíván ilyen leveleket fogadni, akkor tiltsa le ezt az alapértelmezett beállítást. Ezen felhasználási feltételekben foglaltaktól függetlenül a Digi-Key külön értesítés nélkül saját hatáskörében módosíthatja azokat, és ezen módosítások érvényesek lesznek Önre és a Digi-Key vállalatra egyaránt.

  Irányadó változat
  Minden esetben a Feltételek és kikötések angol változata az irányadó, amennyiben bármiféle eltérés lenne az angol eredeti és a fordított nyelvi változat között.

  © 2022, Digi-Key Corporation. Minden jog fenntartva.

  KÉRDÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. Ha bármilyen kérdése lenne a Rendelési feltételekkel kapcsolatban, vagy ha további információkra tart igényt, írjon a következő e-mail-címre: international.customer.service@digikey.com.

  II. Rendelési feltételek

  A Digi-Key részére leadott minden rendelés, beleértve a Chip Outpost Termékekre leadott rendeléseket is, valamint a bármely olyan webáruházban leadott rendelést is, amely egyéb márkanevek alatt üzemelhet és amelyek azon weboldalakba beágyazottan üzemelnek, ezen Rendelési feltételek hatálya alá esik. Vásárló által szándékosan végrehajtott módosításokat tartalmazó dokumentumokat határozottan elutasítjuk. Ezen feltételekben foglaltaktól eltérő űrlapokon tett megrendeléseket esetlegesen elfogadunk, de csak a jelen Rendelési feltételek kizárólagos érvényességével, és azzal, hogy az abban lévő feltételek az irányadóak.

  1. Rendelés érvényesítése és elfogadása.A rendeléskor, annak feldolgozása előtt ellenőrizhetjük a fizetési módot, a szállítási címet és/vagy az adómentességi számot, ha van ilyen. Ön tudomásul veszi, hogy rendelése egy ezen megrendelési feltételek szerinti és a rendelésében felsorolt termékekre vonatkozó vételi ajánlat. A Digi-Key saját hatáskörében dönthet, hogy teljesíti az Ön megrendelését a pénzátutalás fogadásával és a termék kiszállításával, vagy dönthet bármilyen okból kifolyólag úgy, hogy saját hatáskörén belül megtagadja a megrendelés vagy annak egy részének teljesítését. Amennyiben megtagadjuk a megrendelés fogadását, megkíséreljük Önt a megrendeléskor közölt e-mail címén vagy egyéb elérhetőségén elérni. A megrendeléskor megadott szállítási időpontok csupán becslések, és nem tekinthetők pontos vagy garantált kézbesítési időpontoknak. Az egyértelműség kedvéért a „termékek” kifejezés magában foglalja a Digi-Key Marketplace programján keresztül kínált termékeket és szolgáltatásokat is.

  2. Mennyiségi korlátozások. A Digi-Key bármely megrendelés esetében bármilyen okból korlátozhatja az eladásra kínált áruk mennyiségét vagy törölheti a megrendelést, és bármely különleges ajánlata során bármikor módosíthatja az áruk rendelkezésre állását vagy rendelkezésre állásának időtartamát. A Digi-Key bármely megrendelés teljesítését egészében vagy részlegesen megtagadhatja.

  3. Elektronikus kommunikáció. Amikor Ön megrendelést ad le a Webhelyen, meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet, amelyen közölhetjük Önnel megrendelése állapotát, adatokat adhatunk meg utánrendelés alatt álló tételek szállítására vonatkozóan, és a megrendeléséhez kapcsolódó egyéb értesítést, közleményt vagy üzenetet közölhetünk Önnel. Ön elfogadja, hogy a Digi-Key nem felelős az Ön által elszenvedett esetleges olyan károkért, amelyek annak következményei, hogy Ön nem érvényes e-mail-címet adott meg, vagy annak fenntartásáról nem gondoskodott, vagy amely az Ön e-mail-rendszerének, spamszűrőjének vagy egyéb eszközének meghibásodásából származott.

  4. Pénzemmel kapcsolatos információk. Ez a Webhely kizárólag magyarországi, euróban (EUR), forintban (HUF) vagy USA dollárban (USD) történő vásárlásokra lett tervezve. Magyarországon kívüli megrendeléshez használja a Digi-Key amerikai Webhelyét (https://www.digikey.com) vagy a megfelelő ország- vagy régióspecifikus webhely. Telefonon történő rendelésnél jelezze a Digi-Key értékesítőnek a használni kívánt pénznemet.

  5. Árra és termékre vonatkozó információk. A Chip Outpost Termékekként jelölt termékek kivételével a Digi-Key minden Terméket közvetlenül eredeti gyártójától vásárol. A Digi-Key a Chip Outpost Termékeket közvetlenül az eredeti gyártótól, vagy a gyártó által meghatalmazott viszonteladótól vásárolja.

  A Digi-Key kellő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy naprakész és pontos adatokat nyújtson a Termékekkel és az árakkal kapcsolatban, de ezen adatok naprakészségét vagy pontosságát nem garantálja. Továbbá, a Digi-Key a gyártó által meghatalmazott eredeti gyártóra vagy viszonteladóra bízza, hogy biztosítsa olyan termékek és/vagy vegyi anyagok használatára vonatkozó figyelmeztetéseket, amelyek a termékekben előfordulhatnak, beleértve többek között a biztonságos szintek meghaladására vonatkozó, a Kalifornia „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” (Kalifornia ivóvízbiztonsági törvénye, közismertebb nevén „Proposition 65” (65-ös ajánlás)) szerinti figyelmeztetéseket. A Termékekkel kapcsolatos adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Digi-Key fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelése elfogadása előtt bármikor módosíthassa az árakat. Amennyiben a Digi-Key olyan lényeges hibát talál a termékleírásban, vagy a Termék rendelkezésére állására vonatkozóan, vagy a Termék árában, amely az Ön Digi-Key vállalatnál folyamatban lévő megrendelését befolyásolja, értesítjük Önt a helyes adatokról, Ön pedig választhat, hogy elfogadja a javított változatot vagy törli megrendelését. Amennyiben Ön a hitelkártyája megterhelése után törli megrendelését, a Digi-Key visszautalja a hitelkártyájára a terhelés összegét. A Webhelyen az árak euróban (EUR), forintban (HUF) vagy USA dollárban (USD) vannak feltüntetve. Digi-Key nem felelős a Digi-Key ajánlatában lévő árazási, nyomdai vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot az ilyen hibákból eredő megrendelések törlésére.

  6. Fizetés. A Digi-Key a következő fizetési módokat kínálja az euróban és forintban rendelő ügyfeleinek: MasterCard, VISA, American Express, PayPal és előreutalás, valamint utólagos fizetés jóváhagyott intézmények és vállalkozások esetében. A fizetést abban a pénznemben kell teljesíteni, amelyikben a megrendelés történt. A dollárban rendelő ügyfelek számára a következő fizetési módokat kínáljuk: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, előreutalás, USA dollárban kiállított bankcsekk, valamint utólagos fizetés jóváhagyott intézmények és vállalkozások esetében. Magáncsekket vagy bank által ellenjegyzett magáncsekket nem áll módunkban elfogadni. A pénzutalvánnyal (money order) történő fizetés jelentős késedelmet okozhat. Az akkreditívvel történő fizetést előzetesen jóvá kell hagynia a Digi-Key könyvelési osztályának.

  Számlaigénylés.Ha hitelkérelemre van szükség hitelre történő vásárláshoz, adjon be számlaigénylést. Türelmét kérjük, míg kérelmét elbíráljuk. Ha el kívánja kerülni, hogy első megrendelése késedelmet szenvedjen, kérjük, válasszon egy másik fizetési módot.

  7. Birtoklási jog.

  A leszállított (vagy megrendelt) áruk tulajdonjogát a jelen szerződésből eredő valamennyi követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk. Ez vonatkozik minden jövőbeli vásárlása vagy megrendelésre, még akkor is, ha nem mindig hivatkozunk kifejezetten ezekre.

  A megrendelő mindaddig, amíg a tulajdonjog még nem szállt át rá, köteles a fenntartott árut gondosan kezelni és azt a saját költségén, az eredeti értéknek megfelelően biztosítani tűz-, víz- és lopáskár ellen.

  8. Szállítási díjak. Ide kattintva megtudhatja, hogy jogosult-e az ingyenes szállításra. Ha a vásárlása alapján nem jogosult az ingyenes szállításra, a szállítási díjak a számlán feltüntetésre kerülnek és azt előre ki kell egyenlíteni. Az esetleges szállítási díjak a Digi-Key Termékelosztó központjából értendők (Thief River Falls, MN, Amerikai Egyesült Államok). A választható szállítási módok az adott célországtól függően változhatnak. Az átlagosnál nagyobb tömegű vagy méretű csomagok szállítása további díjakat vonhat maga után. Továbbá, ha a Webhelyen nincs másként meghatározva, az Ön felelőssége bármilyen más felmerülő közvetítői díj, amelyet a szállítmány megérkezésekor kell megfizetnie.

  • UPS általi szállítások: A Digi-Key üzleti szállítmányai esetén, amennyiben rendelkezik a megrendelő érvényes forgalmiadó-számával, a szállítmányokat Köln városban, Németországban vámkezeli (DDP); továbbá a Tanács 2006/112/EK irányelvének 138 (1) cikkelye szerinti, a Közösségen belüli értékesítésre vonatkozó szabályok alapján továbbítja azokat rendeltetési helyükre (CPT). Minden egyéb, euróban (EUR) és forintban (HUF) bonyolított, érvényes forgalmiadó-szám nélküli, illetve nem üzleti vásárlóknak küldött szállítmány (az INCOTERMS 2020-ben meghatározottak alapján) CPT klauzula szerint lesz kiszállítva a megrendelőnek.
  • Más futárszolgálat által történő szállításoknál: CPT (az INCOTERMS 2020 szerint)
  • Futárszolgálat számlájára történő számlázásnál: FCA (az INCOTERMS 2020 szerint)

  9. Kezelési díjak. Nincs minimum rendelés, sem kezelési díj.

  10. Adók. A megadott árak nem tartalmaznak az USA-ban kirótt országos (szövetségi), állami vagy helyi adókat, illetve bármely egyéb kormányszerv által kivetett adókat, nem kizárólagosan beleértve a forgalmi, használati, fogyasztási, forgalmi vagy hasonló adókat. A Digi-Key UPS-en keresztül bonyolított üzleti szállítmányai esetén, amennyiben rendelkezik a megrendelő érvényes forgalmiadó-számával, a szállítmányt a CPC4200 szabályai alapján vámkezeli, és a forgalmi adó megfizetéséért minden üzleti vásárló maga felelős a saját országában. A nem üzleti vásárlóknak vagy azon vállalkozásoknak, melyek forgalmiadó-száma nem szerepel a Digi-Key nyilvántartásában, és az UPS-től eltérő futárszolgálat igénybe vételekor a forgalmi adót a szállítmány megérkezésekor kell megfizetni.

  11. Késedelmes fizetés. Ön köteles megtéríteni a Digi-Key számára a késedelmes fizetésből adódó minden költséget, beleértve a bírósági költségeket, behajtási költségeket és ügyvédi díjakat.

  12. Készlethiány. Ha megrendeléskor a megrendelt Termék nincs raktáron, Ön kérhet későbbi szállítási dátumot, amikor a Termék már rendelkezésre áll. Ha a webhelyen nincs másként meghatározva, ilyenkor minden szállításért külön szállítási díjat kell fizetni. Az előrendeléseket az Ön kérésének megfelelően dolgozzuk fel. Ezen 12. szakasz rendelkezései nem vonatkoznak azon termékekre, amelyeket Chip Outpost Termékek kategóriába soroltunk (a Chip Outpost Termékekkel kapcsolatban lásd a lenti 16. és 18. szakaszokat).

  13. Exportmegfelelőség. Az Egyesült Államokon és külső területein kívül a Digi-Key nemzetközi megrendeléseket is elfogad. Bizonyos Termékek nem szállíthatók ki az Egyesült Államok területéről. Minden nemzetközi megrendelés vagy szállítási cím esetében vonatkoznak az Egyesült Államok exporttörvényei, korlátozásai, szabályai és rendeletei. Ön vállalja, hogy betartja az Egyesült Államok vagy az érintett külföldi joghatóságok, ügynökségek vagy hatóságok valamennyi vonatkozó exportellenőrzési törvényét, korlátozását, előírását és rendeletét, beleértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala által kezelt Exportadminisztrációs Szabályzatában leírtakat, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Népszámlálási Hivatala által kezelt Külkereskedelmi Szabályzatában leírtakat, valamint a Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala által kezelt szankciókat és előírásokat. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem ad el, exportál, ruház át, hatalmaz fel, használ fel vagy selejtez ki Terméket oly módon, amely az Egyesült Államok vagy illetékes külföldi törvénykezés vagy hatóság vonatkozó exporttörvényeivel, korlátozásaival, szabályzataival ellentétes. Ön felelős a Termékek exportálásához, újraexportálásához vagy importálásához szükséges engedélyek vagy egyéb hatósági engedélyek beszerzéséért, beleértve, korlátozás nélkül, minden olyan szükséges engedélyt vagy alkalmazandó engedélykivételt, amely ahhoz szükséges, hogy közvetlenül vagy közvetve exportálja, újraexportálja vagy importálja a Termékeket bármely olyan országba, személyhez, társasághoz, vállalathoz vagy szervezethez, ahová az ilyen export, újraexportálás vagy importálás korlátozott vagy tiltott az Egyesült Államok exportellenőrzési vagy szankciós törvényei és rendelkezései értelmében (beleértve, de nem kizárólagosan, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, az Európai Unió vagy bármely más alkalmazandó kormányzati hatóság által alkalmazott szankciókat vagy embargókat). Ezek a tételek az Amerikai Egyesült Államok kormányának felügyelete alá esnek, és exportálásuk csak az itt meghatározott végfelhasználó(k) vagy végső bizományos célországában történő használatra engedélyezett. Ezeket tilos az Amerikai Egyesült Államok kormányának előzetes jóváhagyása vagy az Amerikai Egyesült Államok törvényeiben vagy rendeleteiben biztosított egyéb engedély nélkül újraértékesíteni, illetve másik országba vagy az engedélyezett végfelhasználó(k)tól vagy végső bizományostól eltérő személyeknek átadni vagy számukra más módon átruházni, úgy eredeti formájukban, mint más tételek részeként.

  14. Sérült szállítmány. Ha Ön a szállítás során megsérült árut kap, fontos, hogy változatlan formában megtartsa a szállítódobozt, csomagolóanyagot és a különböző alkatrészeket. Kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Digi-Key ügyfélszolgálati munkatársával, és jelentse be igényét.

  15. Visszaküldési szabályzat. A legtöbb esetben a Digi-Key elfogadja a visszaküldött árut, ha az megfelel ezen 15. fejezetben leírtaknak, és az Ön kérésének megfelelően vagy kicseréli azt, vagy visszatéríti annak árát. A harmadik féltől és nem közvetlenül a Digi-Key-től vásárolt áruk és termékek nem jogosultak visszaküldésre, visszatérítésre vagy cserére.

  A visszaküldött termék feldolgozása érdekében:

  • Bármely termék visszaküldése előtt kérjük, igényeljen itt egy visszáru-kérelmi (RMA; Returned Merchandise Authorization) számot.
  • A nem a gyártó garanciájához kapcsolódó esetekben az árut a vásárlás dátumától számított 30 napon belül kell visszaküldeni az eredeti számla számával együtt, a visszaküldés okának rövid magyarázatával, az áru eredeti csomagolásában és újraértékesíthető állapotban.
  • Bizonyos, közvetlenül a beszállítóktól szállított termékeket a beszállítónak kell visszaküldeni, miután megkapta az RMA-számot a Digi-Key-től. Visszáru kérelmi (RMA) űrlap
  • Az RMA-szám megszerzését követően utasítást kap, hogy hová küldje vissza a terméket.
  • Minden, a Digi-Key-hez visszaküldött, elektrosztatikus kisülésre (ESD) érzékeny eszköz bejövő ellenőrzésen eshet át, a Digi-Key ESD munkautasításainak és az American National Standard Institute és az EOS/ESD Association, Inc. által meghatározott legújabb ANSI/ESD S20.20 szabványnak megfelelően. Azon ESD termék esetében, amelyet nem a szabványnak megfelelően kezeltek jóváírás vagy visszatérítés nem lehetséges.
  • A visszaküldött áru szállítási díját előre ki kell fizetni, vagy pedig azt le kell vonni a számla alapján jóváírt összegből az online RMA eljárásban leírtak szerint. 
  • A kizárólag hibás vásárlás miatt visszaküldött termékek esetében visszavételi díjat számíthatunk fel.
  • Amennyiben a Digi-Key kifejezetten az Ön számára vásárol terméket egy gyártótól, előfordulhat, hogy az ilyen termékek nem lemondhatók/nem visszaküldhetők.
  • A vásárláskor vagy ajánlattételnél „nem lemondható/vissza nem küldhető” jelölésű alkatrészek nem küldhetők vissza, beleértve a Chip Outpost Termékként jelölt cikkeket is, kivéve, ha azok a Chip Outpost korlátozott garanciája alá esnek (lásd a lenti 18. fejezetet).
  • A gyártói garancia keretében visszaküldött áruk esetében az adott gyártó vonatkozó garanciájának szabályai és a visszaküldésre vonatkozó szabályai érvényesek (pl. bizonyos termékeket közvetlenül a gyártó címére kell visszaküldeni). A részletekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati munkatársunkkal.

  Bármely terméknek a Digi-Key-nek vagy (adott esetben) a beszállítónak történő visszaküldésével Ön kijelenti és garantálja, hogy a visszaküldött termék a Digi-Key webhelyén keresztül került megvásárlásra, nem hamisított és semmilyen más tekintetben sem nem megfelelő. Ön tudomásul veszi, hogy a hamisított termékek nem jogosultak visszaküldésre, visszatérítésre vagy cserére, és hogy a Digi-Key nem fogad el semmilyen hamisított terméket. Ön elfogadja továbbá, hogy a Digi-Key vagy (adott esetben) a szállító bármely visszaküldött terméket megvizsgálhat, hogy megállapítsa, az hamisított-e, megfelelő-e, vagy hogy bármilyen szempontból ellentétes-e ezen megrendelési feltételekkel. Abban az esetben, ha a Digi-Key vagy a beszállító azt gyanítja vagy saját belátása szerint megállapítja, hogy bármely visszaküldött termék (beleértve, de nem kizárólagosan, a benne lévő elektronikus alkatrészeket, részegységeket, készleteket és berendezéseket) hamisított, nem megfelelő, vagy egyéb módon sérti a jelen megrendelési feltételeket, a Digi-Key vagy a beszállító: (i) jelentheti az ilyen problémát bármely illetékes kormányzati vagy szabályozó hatóságnak vagy bármely más illetékes harmadik félnek; (ii) további tesztelés vagy egyéb elemzés céljából karanténba helyezheti az ilyen terméket anélkül, hogy csereterméket vagy visszatérítést biztosítana mindaddig, amíg a termék jelen megrendelési feltételeknek való megfelelőségét meg nem állapítják; (iii) amennyiben megállapítást nyer, hogy az ilyen termék hamisítvány, öt (5) éves vagy – ha a vonatkozó jogszabályok előírják – hosszabb időszakra karanténba helyezheti az ilyen terméket, és a karanténidőszakot követően visszafordíthatatlanul megváltoztathatja azt, hogy a termék, beleértve a belső elemeket is, fizikailag használhatatlanná váljon; és (iv) megteheti az alkalmazandó jogszabályok és a Digi-Key hamisítás-elkerülési politikája által megkövetelt vagy engedélyezett egyéb intézkedéseket. Abban az esetben, ha Ön hamisított terméket küld a Digi-Key-nek, Ön felel az ezzel kapcsolatos összes költségért, kiadásért és kárért, és vállalja, hogy mentesíti a Digi-Key-t az ilyen hamisított termék(ek)kel kapcsolatos minden követeléstől és kártól, beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket is.

  16. Chip Outpost. A Chip Outpost Termékek leltárfölöslegek. A Chip Outpost Termékek közé tartozhatnak többek között azon elektronikus alkatrészek, amelyeket közvetlenül a gyártó bocsát rendelkezésre, vagy amelyet beszállító által jóváhagyott csatornán keresztül küldött vissza valamely meghatalmazott nagykereskedő. A Digi-Key meggyőződése, hogy a Chip Outpost Termékek minősége kiváló; mindazonáltal ezen termékek bizonyos esetekben nem tökéletesek, pl. dátumkódjuk lehet, hogy lejárt, lehet, hogy már nem gyártják őket, vagy gyártójuk azokat már másik modellel váltotta fel. A Chip Outpost Termékek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és azok előrendelése nem lehetséges. A GYÁRTÓI GARANCIA NEM VONATKOZIK A CHIP OUTPOST TERMÉKEKRE. A CHIP OUTPOST TERMÉKEK ELADÁSA VÉGLEGES. Ön Chip Outpost Termékként besorolt termék vásárlása esetén elfogadja, hogy a terméket a Digi-Key „nem lemondható / vissza nem küldhető” alapon szerezte be; ezért ha Ön Chip Outpost Termékként megjelölt terméket vásárol, az a Chip Outpost korlátozott garanciájában leírt eseteket kivéve nem visszatéríthető (lásd 18. fejezet).

  17. A vevő nyilatkozatai a termék eladhatóságára és tetszés szerinti felhasználásra való alkalmasságára vonatkozóan. A Digi-Key harmadik fél gyártók által gyártott termékeket forgalmaz. Korlátozás nélkül, a Digi-Key nem teszteli a termékeket a gyártói előírásoknak való megfelelés szempontjából, és nem vállal semmilyen garanciát a termékek kereskedelmi értékesíthetőségére és bármilyen felhasználásra való alkalmasságára vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az ilyen felhasználás a Digi-Key számára ismert-e vagy sem. A vevő kijelenti és szavatolja a Digi-Key számára, hogy kizárólag a vevő felelős annak megállapításáért, hogy a termékek eladhatóak és alkalmasak-e a vevő által tervezett felhasználásra illetve felhasználásokra. Korlátozás nélkül, és csak példaként említve, a vevő kijelenti és garantálja, hogy megállapítja a termék forgalmazhatóságát és alkalmasságát minden eszközben vagy alkalmazásban történő felhasználásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az olyan eszközöket vagy alkalmazásokat, amelyek életbiztonsági, életfenntartó, sebészeti, emberi implantátumokkal kapcsolatos, nukleáris, vagy repülési feladatot látnak el, vagy pedig bármely más olyan alkalmazást foglalnak magukban, amelynél egyetlen alkatrész meghibásodása olyan helyzetet teremthet, amelyben anyagi kár, személyi sérülés vagy haláleset következhet be. Továbbá tudomásul veszi, hogy a Digi-Key nincs a Minősített Gyártók Listáján (Qualified Manufacturers List, QML), és nem értékesít katonai felhasználásra szánt, a Minősített Termékek Listáján (Qualified Product List, QPL) szereplő alkatrészeket. Bármilyen QPL-alkatrészre vagy katonai specifikációkra történő hivatkozás kizárólag referenciaként szolgál, és ilyen termékek Digi-Key általi értékesítése kizárólag nem katonai felhasználásra történik. Ön egyetért azzal, hogy ilyen terméket csak olyan kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra vásárol, amely nem igényel QPL-alkatrészt. A 18. SZAKASZ SZERINTI KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA ÉS MEGVÉDI A DIGI-KEY-T ÉS A TERMÉKEK GYÁRTÓJÁT MINDEN FELMERÜLŐ KÁR, KÖLTSÉG ÉS KIADÁS ELLEN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGEKET, AMELYEK A TERMÉKEK JOGOSULATLAN ALKALMAZÁSOKBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY PERREL VAGY FENYEGETŐ PERREL KAPCSOLATOSAK.

  18. Termékszavatosság; jogi nyilatkozat; felelősségkorlátozás.

  a. Általános érvényű korlátozott termékgarancia. AZ EZEN 18. SZAKASZBAN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL MINDEN TERMÉK „AHOGY VAN”, „AHOL VAN” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON KERÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE. A Digi-Key vállalja, hogy a termékek Digi-Key általi eladásakor, amennyire lehetséges, átruházza a gyártótól kapott garanciákat. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI GARANCIÁKAT A DIGI-KEY KÉRÉSRE A VÁSÁRLÁST MEGELŐZŐEN IS RENDELKEZÉSRE TUDJA BOCSÁTANI. A GYÁRTÓI GARANCIÁK NEM VONATKOZNAK CHIP OUTPOST TERMÉKEKRE. A CHIP OUTPOST OLDALON VÁSÁROLT TERMÉKEKRE KÜLÖN CHIP OUTPOST KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRVÉNYES, AMELY A 18. SZAKASZBAN TALÁLHATÓ. EGYES KÜLÖN MEGHIRDETETT TERMÉKEK ESETÉN NINCS SEMMILYEN GYÁRTÓI GARANCIA. AZ ILYEN TERMÉKEK CSAK KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ESETÜKBEN UTÁNRENDELÉSRE VAGY VISSZAKÜLDÉSRE NINCS LEHETŐSÉG.

  b. Chip Outpost korlátozott jótállás. Ezen korlátozott garancia csak azon Termékek esetében érvényes, amelyeket a Digi-Key a weboldalon vagy máshol Chip Outpost termékként határoz meg („Chip Outpost Termékek”). Ha Ön Chip Outpost Terméket vásárol, a Digi-Key Germany kizárólag az eredeti vásárló számára garantálja, hogy a Chip Outpost Termék mentes lesz anyag- vagy gyártási hibától az eredeti számla dátumától számított 3 (három) évig (ez a „Chip Outpost korlátozott jótállás időszaka”). A korlátozott jótállás nem vonatkozik azon termékre, amelyet (i) nem rendeltetésszerűen (nem kizárólagosan beleértve pl. a statikus lemerítést) vagy hanyagul használtak, baleset ért, vagy módosítottak (ii) valamilyen okból kifolyólag nem lehet bevizsgálni, (iii) nem megfelelő telepítési környezetben telepítettek, (iv) nem a rendeltetésének megfelelő célra használtak, vagy (v) tűz, árvíz, szél, villám vagy hasonló ok miatt sérült.

  1. A Korlátozott garancia érvényesítése. Jelen korlátozott jótállás bármely megszegése esetén az Ön kártalanítása keretében a Digi-Key késedelem nélkül, a Digi-Key döntése szerint, (i) kicserél bármely Chip Outpost Terméket, amely nem felel meg ezen korlátozott jótállásnak vagy (ii) visszatéríti Önnek a hibás Chip Outpost Termék vételárát; feltéve azonban, hogy Ön a Chip Outpost Terméket a Chip Outpost korlátozott jótállási időszaka alatt, vagy az azt követő tíz (10) napon belül a hiba/hibák leírásával együtt visszaküldi a Digi-Key visszaküldési szabályzatában foglaltaknak megfelelően (lásd a fenti 15. szakaszt).
  2. Harmadik fél általi tesztelés. A Digi-Key fenntartja a jogot, hogy független harmadik fél megvizsgálja és tesztelje a vélhetően hibás Chip Outpost Terméket, hogy megállapítsa, az ténylegesen hibás-e. Ezen független harmadik fél általi vizsgálat eredménye végleges, és kötelező erejű Önre és a Digi-Key vállalatra nézve is.

  c. Az egyéb Garanciákkal kapcsolatos felelősség kizárása. AZ EZEN 18. SZAKASZBAN LEÍRTAK KIVÉTELÉVEL (i) A DIGI-KEY NEM NYÚJT TÖRVÉNYI VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁKAT VAGY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT SEMMILYEN CHIP OUTPOST TERMÉKRE, TOVÁBBÁ (ii) A DIGI-KEY KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENFÉLE OLYAN GARANCIÁT – LEGYEN AZ TÖRVÉNYI, VÉLELMEZETT, KÖTELEZŐ VAGY EGYÉB –, AMELY TÖBBEK KÖZÖTT AZ HASZNOSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, VAGY A CHIP OUTPOST TERMÉKEK MÁS JOGÁT NEM SÉRTŐ VOLTÁRA VONATKOZIK. Lehetséges, hogy bizonyos termékeket harmadik felek szabadalmai, védjegyei, valamint szerzői, tervezési vagy egyéb jogai védenek. A Digi-Key semmilyen esetben sem vonható felelősségre a fenti jogok megsértése miatt. Ha egy rendelés szoftveres vagy egyéb szellemi tulajdont is magában foglal, akkor a Digi-Key által biztosított szoftverre vagy szellemi tulajdonra ugyanúgy érvényesek a kapcsolódó szoftverre vagy harmadik fél szellemi tulajdonára a licencszerződésben leírt jogok és/vagy a felhasználói licencek. Az itt megfogalmazottak nem jogosítanak fel arra, hogy az alapján Ön bármilyen módon jogot formáljon vagy licencet szerezzen bármely szoftverre vagy szellemi tulajdonra, kivéve, ha azt az adott licencszerződés kifejezetten megengedi. Ezzel együtt semmilyen módon nem korlátozza a következőket:

  1. Alkalmazásmérnöki támogatás. A Digi-Key pusztán kényelmi szolgáltatásként kínál alkalmazásmérnöki támogatást ügyfeleinek. A Digi-Key alkalmazásmérnöki munkatársai örömmel állnak szolgálatára, ha valamely termékkel kapcsolatban információra lenne szüksége. A Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét, továbbá a Digi-Key-t nem terheli semmilyen felelősség vagy kötelezettség a munkatársak által nyújtott információkkal vagy ajánlásokkal kapcsolatban, sem azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen mértékben alapozott ezekre az információkra vagy ajánlásokra. Kizárólag Ön felelős a Digi-Key alkalmazástechnikai mérnökei vagy a Digi-Key más munkatársai által nyújtott bármely információ vagy ajánlás megfelelőségének elemzéséért és helyességének megállapításáért, és az ilyen információkra vagy ajánlásokra való hagyatkozás kockázata kizárólag Önt terheli és az Ön belátására van bízva. A fentiek érvényének korlátozása nélkül, bármilyen ajánlott helyettesítő vagy keresztreferenciaként szolgáló alkatrész egyszerűen csak ajánlás, és a Digi-Key nem garantálja az információk vagy ajánlások pontosságát, teljességét vagy helyességét.
  2. Elektronikus szerelvények. A Digi-Key eladásra kínálhat különálló termékek kombinációjából készült összeállításokat („elektronikus szerelvények”), amelyek lehetnek vagy nem lehetnek burkolatba helyezettek, és az ilyen elektronikus szerelvények a jelen webhely használati és megrendelési feltételei szerinti termékeknek minősülnek. A Digi-Key vállalja, hogy az eladás időpontjában amennyire az lehetséges, átruházza Önre a gyártótól kapott, az elektronikus szerelvényeket alkotó termékekre érvényes garanciákat. A Digi-Key az elektronikus szerelvények Digi-Key általi leszállítását követő kilencven (90) napig szavatolja, hogy az elektronikus szerelvényekkel kapcsolatos összeszerelési szolgáltatások („összeszerelési szolgáltatások”) nem tartalmaznak lényeges gyártási hibákat. A Digi-Key garanciája az összeszerelési szolgáltatásokra korlátozódik, és nem vonatkozik (i) az elektronikus szerelvényeket alkotó egyik termékre sem; vagy (ii) az olyan értékesítési készletekre vagy a termékek egyéb csomagolására, amelyek esetében a Digi-Key által történő összeszerelés nem szükséges. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, a szállítás napjától számított kilencven napos időtartamra, és csak a szokásos használatnak és szervizelésnek kitett elektronikus szerelvényekre. Ez a garancia nem terjed ki a szállításból, gondatlanságból, véletlenszerű helytelen használatból vagy visszaélésből, valamint a nem megfelelő üzemeltetésből, karbantartásból, szervizelésből vagy tárolásból eredő károkra. A DIGI-KEY NEM VÁLLAL SEMMILYEN MÁS GARANCIÁT, ÉS EZENNEL KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIÁT AZ ELEKTRONIKUS SZERELVÉNYEKRE, AZ ÖSSZESZERELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZERELVÉNYEKET ALKOTÓ TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN. AZ ÜGYFÉL TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ELEKTRONIKUS SZERELVÉNYEK LÉTREHOZÁSA SEMMISSÉ VAGY ÉRVÉNYTELENNÉ TEHETI AZ ALKATRÉSZGYÁRTÓ ÁLTAL NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKAT. AZ ÜGYFÉL VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET AZ ALKATRÉSZGYÁRTÓK ÁLTAL ADOTT JÓTÁLLÁSOK ÁTTEKINTÉSÉÉRT ÉS ANNAK MEGHATÁROZÁSÁÉRT, HOGY AZOK MILYEN MÉRTÉKBEN LESZNEK ÉRVÉNYESEK VAGY ÉRVÉNYTELENEK A TERMÉKEKNEK ELEKTRONIKUS SZERELVÉNYEK LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KOMBINÁLÁSA ESETÉN.
  3. Egyedi termékek. A Digi-Key az ügyfél kérésére összeszerelheti, kiegészítheti és/vagy programozhatja a termékeket az ügyfél által megadott specifikációknak megfelelően („vásárlói igényhez igazítás”), és minden ilyen, a Digi-Key által összeszerelt, kiegészített vagy programozott termék (mindegyik „egyedi termék”) szintén terméknek minősül a jelen webhely használati és megrendelési feltételeinek megfelelően. Az ügyfél kizárólagos felelőssége annak meghatározása, hogy az egyedi termék alkalmas-e az ügyfél által tervezett felhasználásra vagy felhasználási célokra, és az ügyfél felelős minden minőségi és tűrésvizsgálatért. Az ügyfél továbbá kijelenti és szavatolja, hogy az ügyfél által a Digi-Key számára megadott bármely specifikációban szereplő valamennyi információ teljes és pontos, és az ügyfél specifikációinak megfelelően elkészített egyedi termék nem sérti vagy sajátítja ki harmadik fél jogát, beleértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdonjogokat is. Az egyedi termékek nem lemondhatók / vissza nem küldhetők. A Digi-Key garantálja, hogy a vásárlói igényhez igazítás az egyedi terméknek a Digi-Key által történő leszállítását követő kilencven (90) napig megfelel az ügyfél által megadott és a Digi-Key által elfogadott írásos specifikációknak. A Digi-Key nem vállal jótállást magukért a termékekért sem az egyedi termékekért, kivéve a vásárlói igényhez igazításért, az itt meghatározottak szerint. Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, a szállítás napjától számított kilencven napos időtartamra, és csak a szokásos használatnak és szervizelésnek kitett egyedi termékekre. Ez a garancia nem terjed ki a szállításból, gondatlanságból, véletlenszerű helytelen használatból vagy visszaélésből, valamint a nem megfelelő üzemeltetésből, karbantartásból, szervizelésből vagy tárolásból eredő károkra. A JELEN MEGRENDELÉSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS FELTÉTELÉNEK VAGY RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A DIGI-KEY KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN JÓTÁLLÁST VAGY KIJELENTÉST ARRA VONATKOZÓLAG, HOGY AZ EGYEDI TERMÉK ALKALMAS BÁRMILYEN ORVOSI ESZKÖZBEN VAGY MÁS ALKALMAZÁSBAN VALÓ HASZNÁLATRA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉLETBIZTONSÁGI, ÉLETFENNTARTÓ, SEBÉSZETI, EMBERI IMPLANTÁTUMOKKAL KAPCSOLATOS, NUKLEÁRIS VAGY REPÜLŐGÉPES ALKALMAZÁSOKAT, VAGY PEDIG BÁRMILYEN MÁS OLYAN ALKALMAZÁSBAN, AMELYNÉL EGYETLEN ALKATRÉSZ MEGHIBÁSODÁSA OLYAN HELYZETET TEREMTHET, AMELYBEN ANYAGI KÁR, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY HALÁL KÖVETKEZHET BE. AZ ÜGYFÉL TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁSÁRLÓI IGÉNYHEZ IGAZÍTÁS ÉS AZ EGYEDI TERMÉKEK LÉTREHOZÁSA ÉRVÉNYTELENÍTHETI VAGY MEGSZÜNTETI A GYÁRTÓI GARANCIÁT.
  4. Egyéb garanciák kizárása. A Digi-Key semmilyen alkalmazottja vagy ügynöke nem jogosult az ezen 18. fejezetben leírtakon kívül bármilyen garanciát nyújtani, kivéve, ha azt a Digi-Key megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztségviselője írásban teszi.

  d. A felelősség korlátozása. A DIGI-KEY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES, SZÁRMAZÉKOS, BÜNTETŐ VAGY A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉST ILLETŐEN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, ELMARADT MEGTAKARÍTÁST, VAGY AZ ELSZALASZTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGET), AMELY BÁRMELY CHIP OUTPOST TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZIK, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, MÉG AKKOR IS, HA A DIGI-KEY VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN KÁRTÉRÍTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEK FÜGGVÉNYÉBEN A DIGI-KEY FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG BÁRMELY TERMÉK ILLETVE AZ ÖSSZESZERELÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY A VÁSÁRLÓI IGÉNYHEZ IGAZÍTÁSSAL LÉTREHOZOTT BÁRMILYEN TERMÉK VÉTELÁRÁT (ILLETVE AZ ÖSSZESZERELÉSI SZOLGÁLTATÁS ÉS VÁSÁRLÓI IGÉNYHEZ IGAZÍTÁS TEKINTETÉBEN AZT A TERMÉKET, AMELYRE AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS VONATKOZIK), FÜGGETLENÜL AZ ILYEN FELELŐSSÉGRE ELFOGADOTT JOGI ÉRVELÉSTŐL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, SZAVATOSSÁG VAGY EGYÉB. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A TERMÉKEKÉRT FIZETENDŐ ÖSSZEGEK RÉSZBEN EZEKEN A KORLÁTOZÁSOKON ALAPULNAK, ÉS ÖN TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL AZ EREDETI CÉLJÁT.

  Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményes károk vagy jogorvoslatok kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozások vagy kizárások nem feltétlenül vonatkoznak Önre, de minden esetben a törvény által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók.

  19. Kártalanítás. Ön megérti és elfogadja, hogy a termékek használatáért vagy használatának ellehetetlenüléséért személyesen Ön a felelős. Ön vállalja, hogy kárpótolja, megvédi és kártalanítja a Digi-Key-t és a Digi-Key közös vállalkozóit, üzleti partnereit, licencadóit, kapcsolt vállalkozásait, beszállítóit, alkalmazottait, tisztviselőit, igazgatóit, tulajdonosait, képviselőit és ügynökeit minden követelésre, veszteségre, kiadásra, kárra és költségre vonatkozólag (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, véletlenszerű, különleges, következményes, büntető, példát statuáló és közvetett károkat), valamint az ésszerű ügyvédi díjak megfizetésére vonatkozólag, amelyek a termékek használatából, helytelen használatából vagy használatának ellehetetlenüléséből, illetve a jelen megrendelési feltételek Ön általi megsértéséből származnak vagy erednek.

  20. Vis maior. A Digi-Key nem vállal felelősséget a szállítási késedelmekért vagy kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, amelyek az ésszerű befolyásán kívül eső okok miatt következnek be, beleértve, de nem kizárólagosan, a termékelosztást, anyaghiányt, munkaügyi vitákat, szállítási késedelmeket, előre nem látható körülményeket, természeti csapásokat, más felek cselekedeteit vagy mulasztásait, polgári vagy katonai hatóságok cselekedeteit vagy mulasztásait, kormányzati prioritásokat, tüzeket, sztrájkokat, árvizeket, súlyos időjárási viszonyokat, számítógépes zavarokat, terrorizmust, járványokat, karanténkorlátozásokat, zavargásokat vagy háborút. A Digi-Key számára biztosított szállítási vagy teljesítési idő az ilyen késedelmektől függően növekedhet, illetve a Digi-Key fenntartja a jogot, hogy adott esetben teljesen vagy részlegesen visszamondhassa a megrendelést, külön értesítési felelősség nélkül.

  21. Vonatkozó jogszabályok; jogviták feloldása; korlátozott jogi lépések. A jelen megrendelési feltételekre az Egyesült Államok Minnesota államának törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül bármely joghatósági ütközési rendelkezésre (függetlenül attól, hogy ezt a Minnesota állam vagy bármely más olyan joghatóság kezdményezné, amely a Minnesota állam törvényeitől eltérő törvényeket alkalmaz). Így az 1980. évi Egyesült Nemzetek Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről és az Egyesült Nemzetek Egyezménye a nemzetközi adásvétellel kapcsolatos elévülési időről, valamint az egységes számítógépes információs tranzakciókról szóló törvény, valamint azok felülvizsgálatai nem érvényesek a jelen megrendelési feltételek esetében. A megrendelési feltételekből vagy a termékek megvásárlásából vagy használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen vitát vagy követelést („vitás ügyet”) az Amerikai Választottbírósági Szövetség (AAA) Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata alapján kell rendezni, és ÖN EZENNEL VISSZAVONHATATLANUL ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL LEMOND – AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN – MINDEN OLYAN JOGÁRÓL, AMELY AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁT ILLETI TOVÁBBÁ BÁRMELY OLYAN JOGI PERHEZ, ELJÁRÁSHOZ, KERESETINDÍTÁSHOZ VAGY KÖVETELÉSHEZ VALÓ JOGÁRÓL, AMELY A JELEN MEGRENDELÉSI FELTÉTELEKBŐL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL. A választottbírósági eljárás angol nyelven kerül lefolytatásra, és a választottbíró saját belátása szerint határozza meg az állítólagos jogvita eldönthetőségét. A választottbírósági eljárás székhelye vagy helye a minnesotai Minneapolisban lesz. Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a jelen megrendelési feltételek szerinti választottbírósági eljáráshoz nem csatlakozhat más választottbírósági eljárás, amelynek részvevője ugyancsak ezen megrendelési feltételek által érintett, legyen az csoportot érintő vagy egyéb módon folytatott eljárás. A választottbíró által hozott határozat bármely állami vagy szövetségi bíróságon bejegyezhető Minnesota állam határain belül vagy kívül. Az előzőektől függetlenül, a Digi-Key a rendelkezésére álló egyéb jogorvoslati lehetőségek helyett vagy mellett bármely illetékes állami, szövetségi vagy nemzeti bíróság előtt kezdeményezheti tiltó vagy jogsértés megszüntetésére irányuló egyéb eljárás megindítását a Digi-Key vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonának vagy tulajdonjogának tényleges vagy állítólagos megsértése vagy eltulajdonítása miatt. Ön ezennel elismeri Minnesota állam állami és szövetségi bíróságainak joghatóságát és elfogadja az általuk kijelölt helyszíneket bármely ilyen tiltó vagy egyéb jogorvoslati intézkedés tekintetében. Ön továbbá elfogadja, hogy a Digi-Key szellemi tulajdonjogai speciálisak, egyediek, különlegesek, ezáltal különös értékűek, amelyek jogosulatlan használata, közzététele, vagy elvesztése felbecsülhetetlen, és pénzügyi kártérítéssel nem feltétlenül kompenzálható. Az Ön által kezdeményezett bármely jogvitát a kérdéses termék megvásárlásától vagy rendelkezésre bocsátásától számított egy (1) éven belül meg kell indítani, kivéve a jótállás megsértésén alapuló jogvitát, amelyet a jelen megrendelési feltételek 18. szakasza szerinti jótállási igény Digi-Key általi elutasításától számított kilencven (90) napon belül kell megindítani.

  22. Általános rendelkezések. Ezen megrendelési feltételek magukban foglalják a résztvevő felek között létrejövő minden megállapodást a jelen tárggyal kapcsolatban. Bármiféle szerződésszegés vagy nemteljesítés esetén a Digi-Key általi felmentést nem úgy kell tekinteni, mint bármely megelőző vagy későbbi szerződésszegésre vagy nemteljesítésre vonatkozó felmentést. Amennyiben egy jogvita során eljáró bíróság vagy joghatóság érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találná a megrendelési feltételek bármely részét, az nincs hatással a megrendelési feltételek többi részére, amelyek mindegyike teljes mértékben érvényben marad. Ezen bíróságnak vagy döntőbírónak joga lesz, ha lehetséges, módosítani bármely érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést annak érdekében, hogy az a legpontosabban tükrözze a felek szándékát, olyan formában, amely érvényes és érvényesíthető. Az alábbi jogok, kötelezettségek és megállapodások nem rendelhetők hozzá és nem ruházhatók át Ön által más felekhez semmilyen jogi művelettel, egyesüléssel sem egyéb módon a Digi-Key külön írásos beleegyezése nélkül. Ezen megrendelési feltételek és az általuk rendezett témakör, korlátozás nélkül beleértve a termékek megvételét is, nem hoznak létre semmilyen közös vállalkozást, partneri vagy ügynöki viszonyt Ön és a Digi-Key vagy beszállítói között. A felsorolt kötelezettségek, jogok, feltételek, kikötések kötelező érvényűek, és elsődleges céljuk a szerződő felek, illetve megfelelő jogutódjaik és jogosultjaik közös érdekeinek biztosítása, és nem ruháznak át, illetve nem szándékolnak átruházni semmilyen jogot vagy kártérítést harmadik félnek. 

  23. Változások ezen megrendelési feltételekben. A Digi-Key fenntartja a jogot a jelen megrendelési feltételek értesítés nélküli módosítására. Ön köteles áttekinteni ezen megrendelési feltételeket a termékek megvásárlása előtt; a termékek megvásárlása által Ön elismeri, hogy egyetért a mindenkor érvényes megrendelési feltételekkel. Abban az esetben, ha változnak vagy frissülnek ezen megrendelési feltételek, akkor a „Legutóbbi módosítás dátuma” részben szereplő dátum frissülni fog. A regisztrációs folyamat részeként – hogy a webhely szolgáltatásainak regisztrált felhasználójává válhasson – az alapértelmezett beállítás szerint a rendszer a megadott e-mail-címre küldi az értesítő üzeneteket jelen felhasználási feltételek és a Digi-Key további irányelveinek változásaival kapcsolatban. Ha nem kíván ilyen leveleket fogadni, akkor tiltsa le ezt az alapértelmezett beállítást. Ezen megrendelési feltételekben foglaltaktól függetlenül a Digi-Key külön értesítés nélkül saját hatáskörében módosíthatja azokat, és ezen módosítások érvényesek lesznek Önre és a Digi-Key vállalatra egyaránt.

  Irányadó változat
  Minden esetben a megrendelési feltételek angol változata az irányadó, amennyiben bármiféle eltérés lenne az angol eredeti és a fordított nyelvi változat között.

  © 2022, Digi-Key Corporation. Minden jog fenntartva.

  KÉRDÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. Ha bármilyen kérdése lenne a Rendelési feltételekkel kapcsolatban, vagy ha további információkra tart igényt, írjon a következő e-mail-címre: international.customer.service@digikey.com.

  LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

  2022. március 30.

  5.2